Radar · Nyhet

Nytt förslag om krav på samtycke

I onsdags presenterade sexualbrottskommittén, där samtliga riksdagspartier ingår, sin utredning för justitieminister Morgan Johansson. De föreslår bland annat att krav på samtycke vid sex ska införas, något som Miljöpartiet och Vänsterpartiet drivit länge, liksom en rad organisationer.

Ett av argumenten för en samtyckeslag är att den innebär ett perspektivskifte som på sikt kan minska antalet övergrepp. Kritiker menar att det finns en risk att ytterligare fokus hamnar på offret istället för förövaren.

Utredningen föreslår också ett så kallat oaktsamhetsrekvisit för grövre sexuella övergrepp. Det innebär att det inte längre ska krävas att gärningsmannen har ett uppsåt att begå brott, något som enligt bedömare sannolikt skulle ge fler fällande domar.

Kommitténs uppdrag har varit att göra en översyn av våldtäktsbrottet och analysera hur rättsväsendet arbetar i frågan.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV