Radar · Nyhet

Många kvinnor och allt fler män mår dåligt av jobbet

Allt färre får ont i kroppen på grund av jobbet medan den arbetsrelaterade psykiska ohälsan blir ett allt större problem. En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att allt fler män upplever stress och psykiska besvär till följd av jobbet. Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor.

Arbetsmiljöverkets studie omfattar 15 000 personer och visar att var femte person har arbetsrelaterade besvär till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer och hot eller våld. Det motsvarar drygt en miljon människor.

Det handlar om 26 procent av kvinnorna och 19 procent av männen Mest drabbade är inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

– Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Bland män var det tidigare vanligast med fysiska besvär. 2016 är det i stort sett lika vanligt bland männen med psykisk ohälsa. Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar i arbetet.

– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa, menar Erna Zelmin-Ekenhem.

Närmare 30 procent av dem som haft besvär hade också varit sjukskrivna på grund av detta någon gång under året. Andelen kvinnor som varit sjukfrånvarande var något högre än andelen män.