Radar · Nyhet

Regeringen vill införa landsomfattande sprutbytesprogram

Erika Oldberg  / TT.

I höst föreslår regeringen en lagändring som ger landstingen ensamt ansvar att erbjuda rena sprutor till personer som injicerar narkotika. Landstingen mister därmed sin möjlighet att välja bort sprututbytesprogram som metod samtidigt som åldersgränsen sänks.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) är nöjd med lagförslaget som han menar slår ett slag i kampen mot blodburna sjukdomar som HIV och hepatit.

– Jag tycker att det känns jättebra, och vad som är extra bra är att så många landsting redan har aviserat att de kommer att starta sprututbytesverksamhet. Det här är politik som verkligen gör skillnad i människors vardag, säger han till Sveriges radio.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska brukarföreningen, välkomnar sjukvårdsministerns laginitiativ som ”ett steg i rätt riktning” men hade önskat att åldersgränsen – som nu sänks från 20 till 18 – slopades helt. De olika landstingens skiftande storlekar skapar dessutom geografiska problem för personer med missbruksproblem som har långt till närmaste sprututbytesprogram, som väntas förläggas i centralorter.

– Förslagen är steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Det skulle behövas ett nationellt påbud om rätt till sprutbyte och där apoteken kan användas. Då kan en brukare i såväl Storlien och Nynäshamn en tidig lördagsmorgon få möjlighet att hitta rena verktyg. De geografiska skillnaderna ökar risken för att någon blir smittad, säger Stålenkrantz till Drugnews och aviserar att Brukarföreningen hoppas fortsätta med egna sprututdelningar.

Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, är kritisk till regeringens lagförslag överlag och menar att exempelvis sänkt åldersgräns ”signalerar uppgivenhet”. Han ställer sig även tveksam till sprutbyten som metod.

– Att erbjuda en knarkspruta är inget bra sätt att locka unga till behandling, säger Johansson i en kommentar.

Även från politiskt håll hörs kritik. Maria Rydén, moderat oppositionsråd i Göteborg, anser att samhället måste angripa problemet från ett annat håll.

– I slutet så är det faktiskt en olaglig handling att injicera de här drogerna. Det här är ingenting som jag förespråkar över huvud taget, säger hon till Sveriges Radio.

I dagsläget pågår sprutbytesverksamhet i flera städer i södra Sverige – däribland Helsingborg, Lund och Malmö – samt i Stockholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV