Radar · Nyhet

Kanada godkänner kritiserad gasledning

Förra veckan gav Kanadas regering klartecken till Pacific North West, en gasledning som ska förse framför allt Asien med naturgas för att erbjuda alternativ till kol. Men många frågar sig hur pass väl den omstridda gasledningen rimmar med den kanadensiska regeringens löften om att vara en progressiv spelare i kampen mot globala klimatförändringar.

Pacific North West tros bli ett av de största i Kanadas fossila infrastrukturhistoria. Gasledningen ska transportera gas i flytande form 900 kilometer genom provinsen British Columbia i västra Kanada till Stillahavskusten. I runda slängar rör det sig om 240 miljarder kronor i intäkter under kommande decennier och flera tusen nya arbetstillfällen.

Kanadas miljöminister Catherine McKenna menar att gasledningen klarar regeringens satta miljövillkor och mål när det gäller växthusutsläpp och industriella fotavtryck i de ekokänsliga provinser som Pacific North West ska dras genom. Regeringen som leds av Justin Trudeau gav klartecken till gasledningen med förevändningen att ”miljöansvar måste gå hand i hand med ekonomisk utveckling”.

I marknadens ögon innebär projektet ljuv musik, och i Asien är det tänkt att naturgasen ska vara till hjälp i länder som Indien och Kina som sagt sig villiga att lossa på sina energipolitiska knutar om kolet. Att erbjuda ett alternativ till kol och således bidra till minskade koldioxidutsläpp överlappar med Trudeauregeringens globala ambitioner som trovärdig klimatpolitisk spelare.

På hemmaplan har Trudeauregeringen visat handlingskraft på klimatområdet, i årets budget avsattes över 50 miljarder kronor till ren infrastruktur och minskning av utsläpp. Kanadas olje- och gasindustri fick i våras även kritik för att tillåta gruvmetoden ”fracking” (hydraulisk spräckning) som en rapport från Stanforduniversitetet kunde koppla samman med förorenade dricksvattenkällor och allt frekventare jordbävningar.

Att sälja in fördelarna med gasledningen Pacific North West genom känslig regnskog och ett fiskrikt delta till miljöorganisationer och ursprungsbefolkningar har varit svårt, och kritiker litar inte på regeringens garantier. Caitlyn Vernon vid miljöorganisationen Sierra Club of British Columbia betraktar till och med regeringens gröna ljus till projektet som ett ”svek” mot väljare som röstade på Justin Trudeaus politiska projekt i hopp om en progressiv klimatpolitik.

– Trudeauregeringens upphöjda retorik om klimatet har inte visat sig mer värd än soliga samtalsämnen, säger hon i ett uttalande.

Det är heller inte bara miljöorganisationer och ursprungsfolk – som befarar att gasledningen ska förorena viktiga fiskevatten – som vädjat till regeringen att tänka om gällande Pacific North West-projektet. I maj uppmanade 90 klimatexperter från Australien, Kanada och USA den kanadensiska regeringen i ett öppet brev att förbjuda bygget av gasledningen, bland annat med hänvisning till landets globala klimatåtaganden.

De 190 villkoren som regeringen ställt till de privata aktörer som ska ro gasledningen i hamn är långt ifrån uppfyllda, och att tro att exporterad gas till Asien per automatik kommer att ersätta kol är helt enkelt att gapa efter för mycket, anser undertecknarna.

”Att hedra de åtaganden som Kanada tog på sig i Paris för att minska den globala uppvärmningen långt under två grader över de förindustriella nivåerna kommer att kräva en massiv insats för att minska utsläppen. Vi måste börja avfärda planer [på projekt] som skulle öka utsläpp av växthusgaser och låsa upp oss på bränsleutvinning i decennier framöver”, summerar de 90 klimatexperterna i sitt öppna brev till Kanadas regering.