Frivilliga rycker ut i byarna

I glesbygd kan det dröja innan räddningstjänsten är på plats. I Medelpad finns ett system med frivilliga som kan nå olycksplatsen snabbare och göra en insats tills den professionella hjälpen hinner fram.

Det kan handla om att släcka mindre bränder, använda en hjärtstartare, hålla fria luftvägar eller bara vara ett stöd. I Medelpad finns 170 frivilliga som fungerar som förstärkt medmänniska. Nio byar är anslutna och de frivilliga får ett sms i samband med larm inom ett för varje by anpassat område.

– Det här är inte istället för räddningstjänsten utan ska ses som ett rent komplement. De frivilliga har inga skyldigheter och det är inga mer förväntningar på dessa personer än om du väljer att stanna vid till exempel en trafikolycka, säger Thomas Åslin, projektansvarig vid räddningstjänsten i Medelpad.

Projektet Skydd mot olyckor i glesbygd startade år 2013. Thomas Åslin bor själv i en av byarna som deltar och som ligger fem mil väster om Sundsvall.

Närmaste brandstation är på drygt en och en halv mils avstånd vilket innebär att det tar minst 20 minuter för brandkåren att nå fram.

– Lagen säger att den som är drabbad har rätt till likvärdigt skydd, men det är klart att beroende på var du bor tar det längre tid. Det här är ett sätt att få någon på plats snabbare.

De frivilliga har fått en grundläggande utbildning i bland annat hur de ska bete sig vid brand, trafikolycka, hjärtstopp och drunkning.

– Intresset för att bli förstärkt medmänniska har varit mycket större än vad jag kunde tro, säger Thomas Åslin.

Skillnaden mot att jobba som beredskapsbrandman där rekryteringen är svårare tror han är att som frivillig finns det inga skyldigheter. Där åker bara den som har möjlighet i stunden. Därför kan frivilliga aldrig ersätta anställda brandmän.

I Medelpad finns 170 deltidsbrandmän, även här finns problem med att rekrytera. Men alla tjänster är i dag bemannade.

– Vi rekryterar varje år runt tio nya, det är en stor genomströmning av folk vilket är ett problem. Och det kostar pengar. Omkring 70 000 kronor per person för utbildning och utrustning, säger Håkan Samuelsson, deltidsansvarig på räddningstjänsten i Medelpad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV