Minkfarm anmäld av Skara kommun

En minkfarm saknar nödvändiga miljötillstånd menar Skara kommun. Nu ska farmen betala vite till kommunen, men beslutet har överklagats.

Vid årsskiftet löpte minkfarmens tillstånd ut och något nytt finns ännu inte på plats. Men verksamheten har fortsatt. Då beslutade miljö- och byggnadsnämnden i Skara kommun att utdöma ett vite på 44 300 kronor för varje månad verksamheten fortsätter utan tillstånd.

– Det fanns inget alternativ, det är ett tydligt lagbrott. Det är ett ovanligt fall, det är inte ofta detta händer med en så stor verksamhet, säger Björn Salgren (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, till Skaraborgs läns tidning.

Halla foder som äger farmen har överklagat beslutet och menar att det är ett missförstånd om hur många avelsdjur som finns på gården.

– Vi är inte i närheten av de 4 000 avelshonor som krävs för ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen, säger Christofer Jern, vd på Halla foder till Skaraborgs läns tidning.

Överklagandet ligger nu hos rättsenheten på länsstyrelsen och det kommer att dröja innan beslut tas i ärendet.

Kommunen har också anmält farmen för otillåten miljöverksamhet och åklagarkammaren i Göteborg har inlett en förundersökning.

Samtidigt pågår en utredning om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för minkfarmen. En ansökan lämnades in till länsstyrelsen i slutet av september förra året.

– Det har rullat på sedan dess, och normalt sett tar det mellan sex och tolv månader att få ett tillstånd, säger Robert Erntsson, handläggare på länsstyrelsen.

För närvarande har Halla foder fram till 16 maj att bemöta de synpunkter som kommit fram under processen. Vilket främst handlar om hanteringen av dagvatten och gödsel. Robert Erntsson räknar med att beslutet kommer att tas i slutet av juni.

– Görs de åtgärder som är brukliga finns inget hinder mot att ge tillstånd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV