Ensamkommande barn nekas vård

Ensamkommande barn har nekats vård, saknar god man och kan bli kvar i månader på ett boende som är tänkt att fungera i högst två dygn. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen (BO).

Under förra året sökte drygt 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. I Barnombudsmannens rapport har 450 barn mellan 9 och 18 år berättat om sina upplevelser av att möta svenska myndigheter, om hur de mår och har det på sina boenden.

Ingen av de 450 barnen hade fått en god man och många hade inte varit i kontakt med socialtjänsten. Enligt FN:s barnrättskommitté bör en god man ha utsetts inom 24 timmar.

Ett av barnen citeras i rapporten: ”De sa till oss ’Ni är precis som alla andra barn här, så det spelar ingen roll, ni måste avvakta’. Okej, nu har vi avvaktat i tre månader men vi har varken fått god man eller någonting annat.”

Barnen hade i genomsnitt vistats i två till tre veckor på de ankomstboenden som är avsedda för ett par dagars vistelse.

Vissa av barnen som BO talat med hade varit där i flera månader. En del har inte ens registrerats som asylsökande.

En ytterligare allvarlig aspekt som tas upp i rapporten är bristen på vård. Ett barn berättar ”Jag hade haft ont i tanden i en hel vecka och de (personalen) sa ’Nej du får inte gå till tandläkaren här. Du måste vänta’.”

Asylsökande barn och även barn som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till vård på samma villkor som andra barn. Att ensamkommande barn inte får vård är något som BO ser allvarligt på.

– En del barn har psykosomatiska besvär och mår oerhört dåligt men får inte läkarhjälp för sina problem. Andra barn besväras av självmordstankar. De upplever att de inte får stöd att hantera sina problem, säger BO Fredrik Malmberg, till Sveriges radio Ekot.

BO är också starkt kritisk till att barn placeras på ett boende där de är ensamma om att komma från ett visst land, tala ett specifikt språk och att flickor placeras på boenden med enbart andra pojkar.

Flickor i den situationen berättar i rapporten att de känner sig särskilt ensamma och utsatta.

Ett förslag från BO är att staten, istället för som i dag kommunerna, ska vara ansvariga för ankomstboendena.

– Det skulle behövas en tidsbegränsning för hur länge barnen ska behöva bo på ett tillfälligt ankomstboende. Ett boende där de bor innan de slussas vidare till en ankomstkommun, säger Fredrik Malmberg, till Sveriges radio Ekot.

Det måste också säkerställas att barnens grundläggande rättigheter tillgodoses, skriver BO i sin rapport.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV