Kalk i sjön ger fisken tillbaka

Snart fyrtio års kalkning av försurade sjöar och vattendrag har gett resultat. Antalet fiskar och även antalet arter i de vatten som kalkats har ökat, visar en ny forskningsrapport.

Försurade sjöar och vattendrag är ett hot mot miljön och de organismer som lever i vattnet. År 1990 fanns 16 000 sjöar och vattendrag i Sverige med så lågt ph-värde att fiskar och andra vattenlevande djur riskerade att dö.

För att komma till rätta med problemet har totalt fem miljoner ton kalk spridits ut under snart 40 år. Nu släpps den första nationella utvärderingen av hur kalkningen påverkat fisken i de kalkade sjöarna och vattendragen.

– Vi kan se både att fisken ökar i antal och att fler arter trivs i de kalkade vattnen, säger Erik Degerman, en av de tre forskare som gjort studien, i ett pressmeddelande.

Rapporten har genomförts av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och är beställd av Havs- och vattenmyndigheten. Den innehåller miljödata från en tidsperiod på 30 år.

Drygt 600 kalkade och 100 okalkade vattendrag har undersökts. Fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika platser i landet har analyserats.

Resultaten visar att antalet individer av bland annat bergsimpa, lake, lax, mört och öring nära dubblerades efter 20 års kalkning.

Antalet fiskarter ökade också från i snitt två till tre.

– Förekomsten av öring i dessa vatten är i dag på samma nivå som i vattendrag som inte drabbats av försurning, säger Erik Degerman.

Den nya forskningsrapporten visar att det tar lång tid, mellan 10 och 20 år, för ett vatten att återhämta sig.

Om ett år väntas även en rapport om hur bottenlevande organismer i försurade och kalkade vattendrag har påverkats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV