Ungdomar stämmer staten för miljöbrott

Ungdomsorganisationerna Push Sverige och Fältbiologerna har stämt svenska staten för försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsgruvor. I slutet av månaden väntas tingsrätten ge besked om målet ska prövas eller ej.

– Vi hävdar att försäljningen är olaglig. Bland annat bryter den mot andra paragrafen i regeringsformen där det står att staten ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer, säger Annika Hagberg, representant för Push Sverige.

Den 15 september lämnade 176 personer och ungdomsorganisationerna Push Sverige och Fältbiologerna in en stämningsansökan, som de själva kallar Magnoliamålet, mot svenska staten till Stockholms tingsrätt. De kräver att rätten förklarar brunkolsaffären olaglig eftersom den bryter mot bland annat internationella klimatavtal, nationella klimatmål och det svenska generationsmålet som enligt riksdagens tolkning innebär att staten år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Enligt Annika Hagberg kommer det tjeckiska energibolaget EPH, som nu äger gruvorna, att släppa ut 22 gånger mer än hela Sveriges årliga utsläpp av koldioxid. Detta genom att försäljningen inte bara innefattade de fyra öppnade gruvorna med tillhörande kolkraftverk, utan också tillstånd att öppna fem nya kolgruvor.

– Vattenfall har prospekterat och fått tillstånd för ytterligare fem gruvor men har tidigare lovat att inte öppna dem på grund av koldioxidutsläppen som de skulle generera. EPH planerar nu att öppna dessa, vilket innebär framtida utsläpp av 1,2 miljarder ton koldioxid. Det är hisnande mängder, säger Annika Hagberg

Stämningsansökan är unik i Sverige, men liknande juridiska processer där medborgare stämmer staten för klimatpåverkan pågår i andra delar av världen.

Taktiken har på senare tid nått framgång i USA, Filippinerna, Uganda, Pakistan och Nederländerna. Bland annat med stöd från den internationella organisationen Our Children’s Trust som ger juridiskt och vetenskapligt stöd i processerna.

– Förhoppningsvis kan det vara en framgångsrik väg att gå för klimataktivister, att använda juridiken är ett sätt att närma sig det språk som beslutsfattare använder samtidigt som lagen ska stå över politiken, säger Annika Hagberg.

I Nederländerna fälldes nyligen regeringen för att inte ha satt tillräckligt höga mål för att minska koldioxidutsläppen i relation till FN:s klimatpanel IPCC:s forskning.

Stämningen lämnades in av organisationen Urgenda. Den nederländska staten har nu dömts och skärpt sina utsläppsmål till minimimålet 25 procent fram till 2020.

Tingsrätten i Stockholm väntas ge besked om de ska ta upp Magnoliamålet i slutet av november.

– Om tingsrätten väljer att inte ta upp fallet kommer vi att överklaga till nästa instans, säger Annika Hagberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV