Små grupper vs statlig samverkan

Nyligen satte jag mig ner och sträckläste Lasse Bergs bok Gryning över Kalahari. Den gav mig många tankar och reflektioner som jag inte har kunnat släppa.

Trots naturliga förändringar och processer i klimatet, som ur ett mänskligt perspektiv kan ses som naturkatastrofer, har människan genom tusentals år av evolution lyckats skapa en social organisation. Den har möjliggjort vår moderna värld med dess höga levnadsstandard och goda överlevnadsmöjligheter. Trots globaliseringen kan vi se denna uråldriga sociala organisation överallt i samhället. Den syns i de kategorier som människan identifierar sig med och skapar en social tillhörighet till. Dock är denna kategorisering sällan global och inkluderar inte de dryga sju miljarder människor som bebor vår planet.

Detta kan tyckas vara negativt i en värld som efterfrågar hållbarhet inom alla områden, men jag tycker mig se förklaringar. Lasse Berg skriver, tillsammans med annan forskning, att alla hominidsamhällen har relativt få gruppmedlemmar. I dessa samhällen med människo-apor, som till exempel människan eller bonoboapan, har detta lett till att vi har kunnat utveckla ett samspel som har skapat inkludering. Så länge inkluderingen har gynnat hela gruppens överlevnad har den varit en bra strategi för att sprida sin avkomma.

Detta är även en strategi som vi kan anta, i linje med Aldo Leopolds filosofi Land ethic från år 1949; eftersom våra känslor uppmanar oss till handling och vi har en känslomässig anknytning till dem som vi delar vår sociala gemenskap med, kommer vi också att agera å vår sociala gemenskaps vägnar. Vi har i dag förstått att vi är en del av vår natur och bör inkludera den som en del av oss. Samhällen bör därför ta form i liten skala där individer ingår i en grupp med relativt få medlemmar. Då blir det enklare att skapa en känslomässig anknytning till både individerna och den omgivande miljön. Den känslomässiga anknytningen kommer då att leda till att individen agerar å sin omgivande miljös och andra individers vägnar. Vi får altruism och integration och kan dessutom överbrygga fenomenet ”värdering-handlingsklyftan” – trots att individer har positiva miljövärderingar, övergår de sällan eller aldrig i faktisk handling.

Med utgångspunkt i dessa funderingar kommer jag under våren att forska och skriva min kandidatexamen kring omställning, samt titta på den statliga samverkan och dess ”lokalism”. I mina krönikor kommer ni att kunna läsa och ta del av denna forskningsprocess. Håll till godo!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV