Välmående kor – bara i reklamen

Devisen för Skånemejeriers nya reklamkampanj om mjölkkornas välmående är i bästa fall ett cirkelresonemang och i värsta fall en lögn. Det skriver Djurens rätt i veckans debatt.

Det blir sällan så tydligt att reklamen berättar för oss vad vi vill höra som i Skånemejeriers reklamkampanj som nu syns på stortavlor runt omkring i landet. Budskapet är direkt taget från deras egen opinionsundersökning om vad konsumenterna vill höra om mjölk. Tydligen var konsumenterna mest intresserade av djuromsorg, och då är det djuromsorg företaget väljer att kommunicera. Eller fabricera.

Devisen för den nya kampanjen är ”Mår korna bra, blir också mjölken bra”. Det är i bästa fall ett cirkelresonemang och i värsta fall en lögn. Korna i mjölkindustrin mår inte bra, men mjölkar gör de ändå. Det är en biologisk process som kommer igång efter att de har fött en kalv, och som inte stoppas bara för att korna lever ett skitliv.

Viljan att ta hand om sin nyfödda är en av de starkaste drifterna hos människor precis som hos många andra djur. Det är svårt att tänka sig en större smärta än att förlora sitt barn. Det går knappast att säga att någon, djur eller människa, som just har varit med om det mår bra. Ändå är det vad Skånemejerier gör. Inte bara en del av mjölken i mejeriets produkter kommer från en ko som förlorat sin nyfödda kalv – all mjölk gör det. Mjölkproduktionen är helt uppbyggd kring att göra kor dräktiga och sedan ta och sälja kalvarna och deras mjölk. Processen upprepas en gång om året för att hålla mjölkproduktionen på topp. Korna är antingen mjölkande eller högdräktiga hela tiden, utan vila, tills de blir utslitna. De flesta kor dödas i förtid bara runt fem år gamla när de inte anses lönsamma längre.

På Skånemejeriers kampanjsida nämns ingenting om kalvarna eller hur mjölken kommer till. Däremot läggs stor tyngd vid att korna får komma ut på sommaren, och att många av dem slipper stå bundna under resten av året. Det är förstås bra, men det låter inte lika bra om vi vänder på det: från höst till vår får djuren inte komma utanför ladan, en enda gång. Ingen frisk luft, ingen mjuk mark, ingen möjlighet att springa eller ens gå utan att vara rädd för att halka på det hårda, hala golvet. Den största delen av året. En femtedel står dessutom fastbundna hela den tiden och kan då inte röra på sig alls. Även på sommaren tillåts korna hållas inomhus 18 timmar per dygn. Utevistelsen utgör totalt mindre än en tiondel av kornas liv, men är så överrepresenterad i reklamen att det är lätt att tro att de alltid har det så.

Skånemejerier försöker dessutom snärja konsumenterna med lokalromantik, ett allt vanligare grepp som går under namnet ”närproducerat”. De skriver: ”Med hjälp av vår mobilapp eller på hemsidan kan du själv kolla från vilka gårdar mjölken i just ditt mjölkpaket kommer. /…/Är det kanske någon i din närhet? Känns väl tryggt?!” Det här är ett så uppenbart feltänk att det är konstigt att inte fler genomskådar det. Bara för att ett lantbruk ligger nära dig medför det inte att djuren har det bättre än på en gård längre bort. Att ett företag heter Sörgården betyder inte att djuren lever i en idyll. Även industrijordbruk har gårdsnamn, och alla gårdar ligger nära någon, även de riktigt dåliga.

Skånemejerier har nyligen fällts av Reklamombudsmannens opinionsnämnd för sina vilseledande påståenden om att ”mjölk är människans ursprungliga dryck” och ”vi behöver en halv liter mjölk om dagen”. Människor är inte skapta för att dricka mjölk från andra arter, något som tydligt visas av att 75 % av alla människor är laktosintoleranta i vuxen ålder. Den nya kampanjen är ett försök att lämna den tvivelaktiga kostfrågan och istället vinna sympatier med barnboksbilder på bönder i hängselbyxor och kor som inget hellre vill än att donera sina barn och sin mjölk. Men den bilden är minst lika falsk som sagan om att människor behöver mjölk. Det är dags för Skånemejerier att anpassa sig till framtiden och framställa livsmedel som inte utnyttjar djur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV