Fortfarande nytänk på Torfolk efter 38 år

Torfolk gård i värmlandska Höje har satsat på social och ekologisk hållbarhet ända sedan 1977. Nu är arbetet på väg in i en ny fas när nya boende flyttar in på gården och ett lokalt nätverk håller på att startas upp.

I dag jobbar Torfolk gård främst med ekologisk odling och jordbruk samt tillverkning av sylt och saft. Här finns en gårdsbutik och så ordnas kurser i odling för nybörjare, skördedagar då allmänheten kan se hur skörden går till, plantbytardagar och andra aktiviteter för att inkludera boende i området.

Allt började redan 1977 då en grupp storstadsmänniskor köpte gården mitt under ”gröna vågen”. De ville kombinera social hållbarhet med ett miljötänk och delade solidariskt på de inkomster som fanns.

Ända sedan starten har grönsaksodlingen varit viktig. 1983 var de boende på Torfolk med och startade ett försäljningskooperativ i Värmland för ekologiskt eller ”alternativt” odlat, som det hette då, som så småningom blev en rikstäckande ekonomisk förening för ekologiska odlare. Konsum Värmland och så småningom även de andra handelskedjorna sålde vidare varorna i sina butiker, men det märktes att kunderna ville ha en garant för hur grönsakerna var odlade. Därför tog kooperativet initiativ till ett möte i Värmland som lade grunden för Krav-certifieringen.

Många människor kom och gick under de första åren, men en kärngrupp på fyra–fem personer utkristalliserade sig snabbt där Olle Göransson och hans sambo Marica Möller ingick. Nu är det bara de två kvar från det gänget och för att få in nytt blod på gården lade de för någon månad sedan ut en annons på nätet. De ville sälja två mindre jordbruksfastigheter till personer med intresse för hållbarhet, som kunde tänka sig att hitta samarbeten med Torfolk och vara med och utveckla verksamheten.

– Det handlar också om landsbygdsutveckling. Det måste bo folk här om det inte ska dö. Det är upp till alla oss medborgare att själva skapa det samhälle vi vill ha, säger Olle Göransson.

Många hörde av sig och var intresserade av fastigheterna. Nu har ett par i 25-årsåldern flyttat in. De ska odla egna grönsaker och samarbeta med Torfolk. Diskussioner pågår också med en annan ung familj men det är inte spikat än om det blir de eller några andra som köper det andra huset.

– Det känns jättekul. Vi kanske kan starta ett nytt företag ihop, eller så kan de gå in i vårt företag. Vi får se vad det leder till på sikt, säger Olle Göransson.

En grundbult i verksamheten på Torfolk har alltid varit social hållbarhet.

– Om man ska leva ett fullvärdigt liv tror jag att man måste ha möjlighet att påverka alla delar av sin tillvaro. Jag tror inte att människor mår bra av för mycket hierarkiska strukturer. Jag tror att man hittar bättre sätt att göra saker om allas idéer kommer upp på bordet, och det är absurt om en person ska vara värd tio gånger så mycket pengar som en annan bara för att den bestämmer.

Torfolk har deltagit i flera integrationsprojekt där flyktingar jobbar på gården. Olle Göransson vill gärna utveckla det.

– Många kommer från en jordbruksbakgrund och skulle vilja komma ut och jobba med sådant. Vi vill kunna integrera dem i den verksamhet som vi håller på med.

En nyhet på gården är ett nytt nätverk, som hade sitt första möte förra veckan. Det är en samling av boende i trakten, där en del redan producerar ekologiska livsmedel och andra inte har tänkt i de banorna tidigare. Det gemensamma temat för mötet var att dagens livsmedels- och jordbruksproduktion har ett övergripande mål – att det ska vara så billigt som möjligt – och hur deltagarna tillsammans kan ändra på det.

– Det utarmar jorden, leder till sämre djurvälfärd och miljöförstörelse och inte minst får vi en extrem sårbarhet i närområdet. Vi har jobbat sedan slutet av 1970-talet med att hitta modeller för att vända det här och istället se livsmedelsproduktion som en möjlighet för landsbygden, göra en positiv insats för miljön och våra medvarelser djuren, samt skapa resiliens, säger Olle Göransson.

Hittills är runt 25 personer med i nätverket och på nästa möte om några veckor ska alla ta med ytterligare varsin person.

– Det är jättekul. Även om det inte har blivit något konkret än skapades en entusiasm och jag tror att alla kläcker idéer nu.

Något som blev tydligt under mötet var att både producenter och konsumenter måste vara med och skapa förändring. En möjlighet kan vara att starta ett gemensamt kooperativ för både producenter och konsumenter.

– Det krävs en massrörelse för konsumenter som vill veta hur och var maten är producerad. Jag tror att fler och fler törstar efter att veta det, säger Olle Göransson.

Men det är svårt att konkurrera med de storskaliga odlarnas priser. Grönsaksodlingen på Torfolk går inte ihop ekonomiskt.

– Vi håller på så länge vi kan betala dem som jobbar anständiga löner, och framför allt får den livskvalitet vi själva får av det, och för att vi känner att det är viktigt ur andra synpunkter. Men en normal företagsledning skulle ha lagt ner det för länge sedan.

I framtiden hoppas Olle Göransson att Torfolk ska fungera som en motor i utvecklingen av bättre metoder för livsmedelsproduktion.

– Jag hoppas också att vi ska entusiasmera folk nära och långt borta till ett mer medvetet förhållningssätt över huvud taget – vad mat gör med en själv, ens område och de som producerar den. Matproduktion är vårt redskap för att skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV