Omställningsåret från ekofilosofi till framtidsveckor

Redan nu ser 2015 ut att bli ett späckat år för omställningsrörelsen. Här presenteras redaktionens urval av utbildningar, träffar och evenemang, från Nordiska permakulturfestivalen till en kurs om naturens rättigheter.

Framtidsveckor

Framtidsveckan är en manifestation för hållbarhet med positiva exempel för att förbättra miljön och stärka lokalsamhället. I skrivande stund är följande datum klara: Alingsås 23–29 mars, Borås 4–10 maj och Malmö 4–10 maj – med bland annat omställningskonferens och Omställningsnätverkets andra årsmöte.

Earth week är Växjö kommuns motsvarighet och hålls 23–29 mars 2015.

 

Festivaler och träffar

Helgträff med nationella arbetsgruppen för inre omställning, Sörby Naturhälsogård, Vessigebro, 31 januari–1 februari. En hel helg där de inom Omställningsnätverket som vill fokusera på frågor som rör inre omställning kan träffas, lära känna varandra bättre och gemensamt hitta formerna för hur vi kan skapa utrymme för mer inre omställning i Sverige. Du behöver inte tidigare ha varit med i arbetsgruppen för att vara med under helgen.

Raw food midsummer festival, Mundekulla, 16–22 juni. Veckan inleds med en utbildning till Raw life Chef och följs av ett midsommarfirande med workshops, musik, dans och massor av raw food.

Familjeläger Circle way, Mundekulla, 6–10 juli. Lägret erbjuder föreläsningar, workshops och samtalscirklar med utgångspunkt i indiansk samtalstradition och stamgemenskap och med sikte på en hållbar framtid. Det blir också sång och dans, vila och bad samt barnaktiviteter.

Ekofilosofisk sommarakademi, Älvsjöhyttan, 9–12 juli. Ägna dig åt ekofilosofiska föreläsningar, seminarier och en improvisatorisk festkväll med poesi, musik, dans, öppen scen med mera tillsammans med Föreningen för ekofilosofi. Årets fokus ligger på den norske ekofilosofen Sigmund Kvalöy Setereng och hans tankar om människan, process och mångfald.

Green world yoga festival, Sjöbo, 17–21 juli. Center for evolutionary consciousness bjuder in till en festival där andlighet och ekologi möts genom samtal, uppträdanden och utbildning.

Nordiska permakulturfestivalen, Stjärnsund, 7–9 augusti. Målet är att presentera hållbarhet för en större publik med hjälp av kreativitet, praktiskt deltagande och massor av inspiration. Deltagare från hela Norden kan utbyta erfarenheter om hållbara lösningar både lokalt och nationellt.

International permaculture convergence, Essex, England, 10–16 september. En samling för människor från hela världen som använder permakultur i vardagen.

Biologisk mångfald i Skåne, Falsterbonäset, 14–15 nov. Naturskyddsföreningen samlar organisationer, myndigheter, markägare och allmänt intresserade för att diskutera och informera om det senaste om den biologiska mångfalden i Skåne.

 

Kurser och workshops

Hållbar omställning – vägen ut ur kriserna, Högskolan i Jönköping, vecka 5 2015–vecka 3 2016. Fristående distanskurs på kvartsfart med tre helgträffar. I kursen behandlas orsaker till och samband mellan finanskris, klimatkris och miljökris samt förslag på lösningar.

Workshop i resiliens, Hästekasens gård, Bohuslän, 27 februari–1 mars. Kunskap och färdigheter för olika scenarier i en snabbt föränderlig värld inspirerad av The dark mountain project. Teoretiska diskussioner kring lokal och personlig krishantering – hur skapas livskvalitet och resiliens i en ständig ekonomisk recession.

Naturens rättigheter – ekopsykologi i handling, Perstorp, Tiveden, 19–22 mars. Föreläsningar och samtal med bland andra Polly Higgins varvas med upplevelsebaserade övningar i naturen, kreativt skapande och handlingsinriktade moment.

Skogsträdgårdskurs, Stjärnsund, 20 mars 2015–16 mars 2016 med fyra helgträffar. Kursen varvar teori som växtkunskap, design och mikrobiologi och praktik som förökning, markberedning, plantering och beskärning.

Kurs i permakultur, Hästekasens gård, Bohuslän. 2–3 maj. Småskalig, modern ekologisk odling där det odlas. Teori och praktik inom självhushållning, agroforestry och permakultur.

Lerhusbygge, Hästekasens gård, Bohuslän, 25 maj–5 juni. Hästekasen förening avser att bygga en tork- och bakstuga av naturmaterial, främst från platsen, samt återbrukade material. Det finns möjlighet att hjälpa till och samtidigt inspireras och lära sig.

Transition summer school, Sjöbo, juli. Tvåveckorsutbildning på Center for evolutionary consciousness med inslag som yoga, permakultur, raw food, kosmologi, ekoteologi, hållbar ekonomi och naturens skönhet för att fira livets rikedom och människans kreativa förmåga.

 

Folkhögskoleutbildningar

Distanskurs i permakulturdesign, Mora folkhögskola, Stjärnsund, 26 januari–12 juni med tre helgträffar. Halvtid. Kursen tar upp permakulturens teori och filosofi, med fokus på hur den kan appliceras i praktiken. Den ger en grundläggande certifiering i permakulturdesign.

Hållbar utveckling i praktiken, Färnebo folkhögskola, Östfärnebo, 1 mars–30 september. Kvarts/halvfart, distans. Deltagarna fördjupar sig i hållbarhetsfrågor både lokalt och globalt och arbetar praktiskt genom att anlägga grönsaksodling, arbeta med småskalig djurskötsel alternativt installera solenergi. Under kursen diskuteras aktuella hållbarhetsfrågor och utmaningar.

Kurs i självhushållning, Klarälvdalens folkhögskola, Sunne, 2 mars–30 oktober. Heltid. Temat för kursen är att inspirera till en i högre grad självförsörjande, resurshushållande och kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras.

Självförsörjande och företagande, Karlskoga folkhögskola, 2 mars–6 november. Heltid. Du får lära dig att odla och bruka jord, bygga och reparera hus, sköta djur, skog och äng, ta tillvara och förädla råvaror samt lära dig om samspelet mellan naturen och människan och en mer hållbar framtid.

Distanskurs i återbruk, St Sigfrids folkhögskola, Växjö, april–december med åtta femdagarsträffar. Halvtid. En praktisk byggkurs med återvunnet material. Syftet är att stödja och möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till samhälleliga system och kulturella normer både praktiskt och personligt genom att fördjupa frågor om ett resursmedvetet levnadssätt, ekologiskt och hållbart boende och husbyggande med återanvända material.

Naturens skafferi, Jämshögs folkhögskola, 22–25 juni. Heltid. Deltagarna utforskar vad som kan vara gott och hälsosamt att äta i naturens skafferi.

Introduktion till ekofilosofi, Hola folkhögskola, Nyland, 22–26 juni. Heltid. Deltagarna fördjupar tillsammans intressanta ekofilosofiska frågeställningar, undersöker samband mellan vår civilisations olika framtidsutmaningar och kopplar detta till praktisk konkret handling.

Från frö till tugga – alla kan odla, Åredalens folkhögskola, Undersåker, 22–26 juni. Heltid. Kursen tar upp de olika stegen från frö till skörd, växtmiljö, samodling och växtskydd med mera och utgår från giftfri odling.

Permakultur, Hola folkhögskola, Nyland, 3–7 augusti. Heltid. En prova på-kurs för att skapa matproduktiva ekosystem i sin närmiljö genom att göra landskapet produktivt, självförsörjande och hållbart.

Recycle design – återbruk, Eskilstuna folkhögskola, 17 augusti 2015–3 juni 2016. Heltid. Under utbildningen får du arbeta både praktiskt och teoretiskt med återbruk och design och med att skapa nya produkter ur återvunnet material.

Redesign: Det återvinnbara samhället, Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda, 24 augusti 2015–17 juni 2016. Heltid. Redesign är en utbildning där du får ta vara på gamla eller överflödiga saker och ge dem nya, spännande funktionsområden på ett miljömedvetet och ekologiskt vis.

Distanskurs i småskalig odling, Färnebo folkhögskola, Östfärnebo, 5 oktober 2015–30 september 2016. Halvtid. Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala med grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter. Även andra aspekter som kan bidra till ökad lokal självförsörjning tas upp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV