Muslimskt studieförbund satsar på miljö

Nu ska svenska muslimer som inte tidigare varit så engagerade i miljöfrågor få kunskap och inspiration om allt från klimatfrågan till återvinning. I vår startar studiecirklar som kopplar ihop fakta med islams skrivelser om naturen för att engagera fler.

Studiematerialet Grön strävan – vår värld, vårt ansvar har tagits fram i ett samarbete mellan det muslimska studieförbundet Ibn Rushd och Naturskyddsföreningen. Målgruppen är personer som inte har varit så engagerade i miljöfrågor tidigare, berättar studieförbundets utvecklingschef Mustafa Tümtürk.

– Vi vill engagera folk i miljöfrågor, öka medvetenheten och påminna om hur viktig miljön är i muslimers tro. Det finns mycket sagt om natur och miljötänk inom islam, vilket många inte tänker på eftersom medvetenheten i muslimska länder inte är lika stark som i Sverige.

Det finns flera skäl till att just Ibn Rushd vill satsa på miljön.

– Vi vill jobba med en bredd när det gäller samhällsfrågor och engagera muslimer i frågor som också är viktiga, men som har kommit i skymundan med det som händer politiskt i världen och här Sverige. Det här handlar om människors vardag och det är en jätteviktig fråga för mänskligheten i dagsläget. Vi vill sprida medvetenheten om ekologi, natur och vardagliga saker som att kompostera och sopsortera, säger Mustafa Tümtürk.

Det handlar också om att just svenska muslimer har goda möjligheter att bli föregångare när det gäller miljön.

– Eftersom det finns ett starkt miljöengagemang i Sverige, och svenska muslimer är en del av det svenska samhället, ville vi ta upp frågan i dagsljuset. Om du går till Turkiet eller Malaysia eller ett annat muslimskt land är det samma islam men utövandet är blandat med landets egna kultur. Sverige kan också sätta sin prägel på islam med vad vi tycker är viktigt.

Mustafa Tümtürk menar att Sverige är känt för sitt miljöengagemang när det gäller allt från återvinning till forskning. Det kan svenska muslimer sprida både inom Sverige och utomlands.

– Om vi ökar medvetenheten och engagemanget kring miljöfrågor bland muslimer i Sverige bidrar det till en bättre miljö i Sverige och vi kan vara bra ambassadörer i världen.

Studieförbundet har även tidigare ägnat sig åt miljö och natur, till exempel med projekt som biodling och ekologisk stadsodling.

– Det här är en produkt av tidigare diskussioner om hur vi kan gå vidare, eftersom det finns ett intresse och engagemang för frågorna, säger Mustafa Tümtürk.

Tanken är att båda dessa projekt ska spridas till fler distrikt. Framöver hoppas studieförbundet också göra en satsning på lantbruk.

– Vi vill öka människors intresse för lantbruksfrågor, odla, få kontakt med det svenska lantbruket och väcka intresse för att bli lantbrukare i Sverige.

Mustafa Tümtürk säger att många muslimer som kommer till Sverige bosätter sig i storstäder men har ett intresse för ekologisk odling och natur.

– Många muslimska familjer är med i lokala odlingsföreningar och odlar kryddor som vi har i våra hemländer. Vi har en tro på att allt som har skapats ska tas väl om hand, så både miljö, hälsa och djurrätt följer naturligt. Vi har ett ansvar att inte slänga i oss vad som helst, man ska akta sig för kemikalier.

Just nu utbildas cirkelledare och i mitten av mars är tanken att de första studiecirklarna inom Grön strävan ska komma igång i Malmö, Göteborg, Stockholm och Katrineholm, eventuellt också Sundsvall. Företrädare för Ibn Rushd jobbar också på att få kontakt med Naturskyddsföreningens lokalavdelningar lokalavdelningar för olika former av samarbeten. En tanke är att föreningens medlemmar kan bli cirkelledare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV