Aktivistisk cykelturné besöker Sverige

Ecotopia bike tour kombinerar aktivism med miljömedvetenhet och social hållbarhet. Just nu besöker cyklister från flera länder diverse svenska projekt på vägen mellan Danmark och Finland.

Den 18 juni startade cykelturnén i Köpenhamn och den 18 september går den i mål i Helsingfors. Hittills har Ecotopia bike tour bland annat hälsat på hos de autonoma kulturhusen Kontrapunkt i Malmö och Kulturhuset i Jönköping, den hållbara byn Uddebo i Västergötland, Cykelköket i Göteborg, en av gårdarna i nätverket Omställning Alingsås, självförsörjande Bossgården i Falköping samt ekobyn Kampetorp.

– Det är riktigt häftiga projekt. Jämfört med förra årets cykelturné på Balkan är det imponerande hur mycket som händer, hur mycket energi som finns och hur mycket folk kan skapa på egen hand.

Det säger Candid Dauth, en av de tyska deltagarna i årets cykelturné.

Ecotopia bike tour startades 1990 för deltagare som ville ta sig till den årliga ekologifestivalen Ecotopia på ett hållbart sätt. Med tiden har resan i sig blivit målet, och turnén har arrangerats varje år i olika delar av Europa som ett sätt att stötta projekt på plats och vara en förebild för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i praktiken. Deltagarna äter exempelvis veganskt, minimerar sina sopor, fattar beslut genom konsensus, undviker hierarkier, lär av varandra och tar aktivt avstånd från alla sorters diskriminering.

– Det är olika varför folk vill vara med. För vissa är den antidiskriminerande miljön väldigt viktig, att kunna resa med andra som delar de värderingarna. Andra har fokus på miljön och att främja en hållbar livsstil. En del vill helt enkelt cykla i grupp.

Ungefär 20 personer cyklar i taget, men de flesta är inte med hela vägen och totalt blir det troligen ett hundratal deltagare under årets turné. Många är från Tyskland och Storbritannien, där Ecotopia bike tour är mest känt. Men Candid Dauth säger att en del skandinaver som turnén har besökt i år har anslutit spontant, vilket går bra under hela perioden för den som är intresserad av att haka på. Han hoppas också att flera vill vara med nästa år när turen förmodligen går genom Baltikum.

Candid Dauth deltog i turnén för första gången för två år sedan. Han brukade själv cykla i olika delar av Europa varje år och när han hörde talas om Ecotopia bike tour blev han intresserad av att kombinera cyklandet med den livsstil och de värderingar som han stod för.

Han ser framför allt fyra syften med cykelturnén:

Att lära av projekten och de andra deltagarna

Att skapa kontakter med och mellan de lokala projekten

Att stödja lokala kamper genom att exempelvis delta i politiska aktioner eller hjälpa till med praktiskt arbete

Att visa att det går att färdas längre sträckor med cykel, äta veganskt, fatta beslut utan hierarkier och så vidare, och inspirera fler att göra samma sak.

Hittills är Candid Dauth mer än nöjd med årets resa. Gruppdynamiken är bra med många energiska och engagerade personer och projekten har varit riktigt intressanta, tycker han. Starkast intryck har kulturhusen i Malmö och Jönköping gjort.

– Det är riktigt imponerande att se så stora, aktiva sociala centra med så många engagerade och så mycket som händer. Generellt har jag fått mycket input kring vad som är möjligt att genomföra och vilka typer av projekt som jag vill involvera mig i.

Utifrån det han sett under resan skiljer sig engagemanget i Sverige från andra delar av Europa framför allt på tre sätt. För det första verkar folk ha mycket tid och energi att arbeta med projekten, många till och med på heltid, säger han.

– För det andra verkar det finnas mycket statliga bidrag, så att många projekt kan åstadkomma saker som skulle vara otänkbara i andra länder där pengar är ett ständigt problem. Och för det tredje finns det en mycket stark feministisk rörelse. Kulturen verkar vara mycket mindre macho än i andra länder, men vi ser också patriarkala strukturer i det faktum att merparten av projekten som vi besöker leds eller representeras av män.

Läs mer på www.ecotopiabiketour.net.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV