Kreativitetens kraft

Påbörjar den här krönikan just efter att vi nåtts av beskedet om författaren Lennart Hellsings bortgång. Tiden stannar upp en stund och vi är uppenbart många som denna kväll tänker på den skimrande skatt av ordmagi och finurlighet han lämnar efter sig, och som inspirerat oss. Vill därför skriva några rader om kreativitetens kraft.

Kreativitet kan väl tolkas på olika sätt, men jag definierar den här som en kraft sprungen ur inlevelseförmåga och fantasi, som kan användas till att skapa sådant som väcker nya tankar och känslor och öppnar upp för nya möjligheter att hantera olika situationer. Ett kreativt sinne är ett som förmår vrida och vända på saker, pröva nytt och tänka utanför den omtalade boxen, den ”låda” som utgörs av de mer eller mindre osynliga och för-givet-tagna grundantaganden vi har. Ett sinne som säger ”låt oss för en stund leka att det är så här istället”, och därmed gör det möjligt för oss att utforska normer och värderingar och annat.

I ett av mina arbeten, på fritids, blir jag ständigt påmind om hur lek kan lösa de mest kritiska situationer barn emellan, men också om hur viktig tillgången till språk är – och att bli lyssnad till. Lyssnande, språk och kreativitet hänger nära samman. När barn leker är det inte nödvändigtvis det talade språket – och än mindre det skrivna – som står i centrum, utan hela kroppen inbegrips i leken. Även lyssnandet är en helkroppsaktivitet. Leken pågår på många nivåer samtidigt. För sådan är kreativiteten, en kan aldrig säkert veta vilka vägar den ska ta eller vart de vägarna ska leda. På så vis är den också nära förbunden med improvisation och förmågan att lyssna in och svara an på vad som händer här och nu.

Min övertygelse är att kreativitet, lek och improvisation är sådant som vi människor är i högsta grad skapta för, och att dessa är oöverträffade redskap i vårt sökande efter det som ger glädje och mening i våra liv. I de system och strukturer vi bygger behövs utrymme för dem, för om vi vill skapa positiv förändring i världen, så är den frihet som kreativitet, lek och improvisation bidrar med avgörande. Ju allvarligare och mer kritisk en situation är, desto större blir behovet av lek och improvisatorisk öppenhet.

I en intervju för ett par år sedan sa legenden Hellsing att hans viktigaste uppgift var att fånga själva livskänslan, att få oss att känna att vi lever och att det finns möjligheter och hopp.

Klokt. För med våra kreativa, lekfulla sinnen vet vi att hoppet finns och att allt möjligt är möjligt. På fullaste allvar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV