Inspirerande läsning från jordbruk till kärnkraft

Vintern kan vara en bra tid att kura ihop med en tankeväckande omställningsbok. Landets Fria Tidnings recensenter tipsar om ett urval av gammal och ny litteratur kring hållbarhet, miljö och resiliens.

The one-straw revolution

Av: Masanobu Fukuoka

Översättning: Chris Pearce, Tsune Kurosawa och Larry Korn

Förlag: Rodale press, 1978

The one-straw revolution är obligatorisk läsning i alla omställningssammanhang. Det är en otroligt inspirerande bok som behandlar ämnet naturligt jordbruk både filosofiskt och praktiskt. Fukuokas inställning till specialisering, vetenskap och modernisering gör denna bok unik i sitt uttryck för ett holistiskt förhållningssätt, via praktik, som är nödvändigt för en omställning av det teknokratiska samhället. Speciellt intressant är det att läsa om vägen till hans insikter; från vetenskapsman till ekologisk bonde.

Selma Yousif Mesbah

Boken finns att ladda ner lagligt i olika format på http://archive.org/details/The-One-Straw-Revolution.

Vår tid är nu

Av: Svante Axelsson

Förlag: Ordfront, 2014

Läs gärna Svante Axelssons optimistiska strategi för en omställning till det fossilfria samhället. Det här är en bok som presenterar konkreta strategier som Sveriges partier borde kunna enas om nu, snarast.

Själv kallar han det för ett långdistanslopp där mycket kan ändras under vägen. Hans förslag om den ”gröna ekonomin” utgår från att Sverige har så goda förutsättningar att vi borde kunna bli ett föregångsland. Till och med näringslivet skulle vara med på noterna om det fick klara besked om vilka spelregler som ska gälla. Förslagen måste leda till ökad sysselsättning och får inte drabba hushåll med låg inkomst för att de ska ha en chans att bli accepterade.

Den väg han beskriver verkar fullt framkomlig. Tekniken finns och innovationer kommer att göras. Styrmedel för förändrad konsumtion finns – höjda avgifter och priser som speglar de verkliga miljökostnaderna med samtidig sänkning av inkomststatten och arbetsgivaravgiften (den så kallade skatteväxlingen). Och finansieringen kan göras genom användning av delar av det enorma kapital som finns i våra pensionsfonder. Den stora bromsklossen är politiker som inte vågar tro att det finns ett brett folkligt stöd. Klimatfrågan är den största anledningen till oro, inte skolan eller sjukvården.

Så läs boken! Sprid den!  Visa politikerna att vi är redo!

Agneta Lane

Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten

Av: Åsa Moberg

Förlag: Natur och kultur, 2014

Åsa Moberg skildrar i sin bok Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten konsekvenserna av och de dolda krafterna bakom utbyggnaden av kärnkraften.

Bakgrunden till att ett litet land som Sverige utvecklade och byggde kärnkraft var den önskan som fanns på 1950-talet om egna kärnvapen. Under berättelsens gång får vi klargjort sambandet mellan kärnvapen och kärnkraft och att en stor del av utvecklingskostnaderna därför belastade militärbudgeten. Hon beskriver utvecklingen av teknik, ekonomi, risker och avfallshantering så att man kan följa hela händelseförloppet utan specialkunskaper. Det politiska och ekonomiska rävspelet bakom besluten skildras på ett klargörande sätt, som förefaller heltäckande.

Boken följer historien från drömmarna i början på 1950-talet om en outsinlig energikälla och kärnvapen över utvecklingen av den svenska kärnkraften och kärnkraftsomröstningen till de stora tekniska haverierna vi känner till och de många tillbud som inte nått offentligheten. De ekonomiska haverierna utgörs av optimistiska kalkyler, oändliga förseningar och ökande krav på säkerhetssystem vilket ger ökade kostnader. Därtill kommer de ännu olösta både tekniska och ekonomiska problem som förvaringen av avfall medför. En annan, mer okänd svårighet, är att tidsintervallen mellan varje nytt kärnkraftverk är så långt att all kompetens varje gång måste byggas upp på nytt.

Åsa Moberg är känd för sitt motstånd mot kärnkraften. Motståndet har här visat sig i det omfattande arbete som lagts ned för att samla och presentera alla dessa, för kärnkraften mestadels negativa, fakta. I slutkapitlen skriver hon om alternativen, biobränsle, sol och vind och om överkonsumtionen av el. Man kan inte låta bli att fundera på hur utvecklingen av alternativen hade sett ut om en bråkdel av de pengar som lagts ned på kärnkraft satsats på dem. Och vilka felsatsningar gör vi i dag? Vilka böcker kommer att skrivas om 50 år?

Med ett enkelt och effektivt språk har Åsa Moberg behandlat ett omfattande och komplicerat material. Boken är viktig och bitvis spännande som en deckare men kan också användas som uppslagsbok. Den avslutas med en omfattande not- och litteraturförteckning och ett innehållrikt register.

Heléne Wiberg

Omställningens tid

Av: Björn Forsberg

Förlag: Karneval, 2012

Människan har nästan alltid levt i lokala, rättvisa (reko) och ekologiska ekonomier. Med tanke på vårt nuvarande storskaliga samhälles orättvisor, miljöförstöring och bristfälliga demokrati borde vi kanske återgå till den gamla småskaligheten – fast på en högre teknisk nivå.    

Nu har ju den kapitalistiska, konsumistiska, industriella, konkurrensinriktade, och prylfixerade tillväxtekonomin nått vägs ände, menar kunniga och övertygande klimat-miljö-ekonomi-energi-forskaren och debattören Björn Forsberg i tunga, initierade och faktaspäckade debattboken Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Lösningen, enligt författaren, ligger hos den nya växande omställningsrörelsen, som menar att samhällsomvandlingen måste ske underifrån, decentraliserat från gräsrötterna. Från vanligt folk som söker alternativa former för ett hållbart ekologisk samhälle – personligen och/eller gemensamt.

Detta pågår redan runtom i Sverige och i världen beskriver Björn Forsberg i sina många intressanta studiebesök. 

Det ligger något i detta. Men jag saknar klassperspektivet. Ska dessa tankar nå bortom den utbildade medelklassen måste arbetarklassen, halva Sverige, mobiliseras. Då måste jämlikhet, rättvisa och folklig demokrati med i bilden.

Hans Norebrink

Mångfald eller enfald

Av: Heléne Wiberg

Förlag: Faun, 2013

Ytterligare en människosjäl som oroar sig för hur mänskligheten, våra barn och vår planet mår. En lysande bok, som beskriver hur människor som är anpassade efter ett liv i naturen, i biosfären, på en kort tid har tvingats anpassa sig till ett liv i teknosfären, för den som vill förstå vad som händer då. I vårt samhälle styr den tekniska utvecklingen utan hänsyn till både människan och naturens begränsningar. Författaren tar upp saker som många har känt men som kan vara svårt att sätta ord på.

Anna Hägg Drougge

Eftersom Heléne Wiberg frilansar här på omställningssidorna har vi bett en annan frilansskribent att recensera hennes bok.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV