Ny folkrörelse för ett hållbart samhälle

Medborgarutredningen vill tillsammans hitta lösningar för ett samhälle inom jordklotets gränser. Hela Sverige kan delta i arbetet. Om ett år ska rapporten överlämnas till politiker.

Både bland experter och miljöintresserade finns mycket kunskap, tankar och åsikter som tillsammans kan lägga grunden för ett mer hållbart samhälle. Det är grundtanken bakom Medborgarutredningen, som drar igång med ett seminarium på ABF i Stockholm den 28 september.

– Vi vill sätta samman miljö- och klimatrörelsens idéer till en helhet. Det handlar om att fånga fakta i flykten. Att skriva ner, jämföra och lyfta fram de lösningar som finns på tungan hos experter och miljörörelsen, sger Kalle Petré, webbansvarig för utredningen.

Han påpekar att en vanlig utredning görs på uppdrag av regeringen, som utser en eller flera experter, ger dem ramar för sin undersökning och får en rapport på utsatt datum. Här är processen till stor del den motsatta. Innehållet, processen och ramarna ska komma nerifrån, från alla som vill vara med.

Fröet till Medborgarutredningen såddes redan 2011, och ledde då till en serie seminarier om ett hållbart samhälle.

– Det började med en ekonom som sa att om vi ska undvika de ekonomiska bubblor och kriser som kommer hela tiden, så måste vi hjälpa politiker att hitta andra mer hållbara vägar genom samarbeten mellan miljörörelsen, forskare och experter, säger Elisabeth Lundkvist som är initiativtagare och projektansvarig till Medborgarutredningen.

De som talat på seminarierna sedan 2011 har nu skrivit varsitt kapitel i boken Att slakta en guldkalv, som kommer att användas som kurslitteratur under utredningens studiecirklar (se faktaruta).

Arbetet är också tänkt att spinna vidare på Klimatriksdagen som hölls i Norrköping i juni förra året, som flera hundra organisationer ställde sig bakom och som samlade in motioner från hela landet. Motionerna handlade om många olika aspekter av samhället. Även Medborgarutredningen tar ett brett grepp om ämnen som mat, energi, utbildning och ekonomi. Målet är att undvika stuprörstänkande och istället se hur olika faktorer påverkar varandra.

– Syftet är att ta nio samhällssektorer och se hur allt hänger ihop. Vi kan inte bekämpa fattigdom i tredje världen så länge vi tjänar på att den producerar varor billigt åt oss. Även jag som hållit på med de här frågorna sedan 1987 får fortfarande aha-upplevelser när jag ser hur allt hänger ihop, säger Elisabeth Lundkvist.

Hon tar den pågående flyktingkrisen i Europa som exempel.

– Mitt huvud är fullt av flyktingar just nu. Deras situation visar att vårt samhälle är väldigt skört. Rätt vad det är kan det vara kris här också. Vem ska då odla maten? Hur kan vi bli självförsörjande? Sådana frågor måste upp.

– Första utgångspunkten är att mänskligheten inte tål det som vi håller på att ställa till med, när det gäller miljön och klimatet och hur samhället ser ut överlag. Det går inte att försörja sig på jordbruk i Sverige, samtidigt som det är en fruktansvärd djurhållning i den industriella produktionen av vår mat, tillägger Kalle Petré.

Medborgarutredningen ska mynna ut i en rapport som är tänkt att bli klar nästa höst.

– Men vi tänker inte att vi ska leverera en produkt och sedan genomför politikerna den. Det krävs en folkrörelse med bredd och styrka. Det här står på två ben – styrkan i en massrörelse och en utredning av vad och hur politikerna ska göra, säger Kalle Petré.

Själv är han aktiv socialdemokrat men han menar att det behövs påtryckningar för att få politikerna att agera.

– I valrörelsen var klimatfrågan knappt med alls i mitt partis program. Det är skandalöst. De flesta partiledningar är inte i närheten av att fånga upp denna kärnfråga.

Under hösten och våren planeras nio seminarier. Dessa hålls i Stockholm men spelas in och läggs ut på nätet. Seminarierna ska framför allt generera frågor som behöver lösas för att göra samhället mer hållbart. Efter varje seminarium är tanken att studiecirklar ska startas runt om i landet för att diskutera och ta fram lösningar inom respektive område, som sedan ska bli en del av den färdiga rapporten.

Förhoppningen är att invånare i hela Sverige ska kunna delta i arbetet på lika villkor. På www.medborgarutredningen.se ska det gå att ta del av inspelade seminarier, läsa löpande uppdateringar från arbetet, kommentera och debattera.

– Vi är bara glada om det är ett stort deltagande i landet. Det krävs att det finns folk som tar tag i frågorna både i Skövde och Gällivare om det ska bli något, säger Kalle Petré.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV