Kvicksilverutsläpp hotar Östersjön

Ett drama med många aktörer, miljoner på spel och samtidigt en tickande miljöbomb. De så kallade ”gifttunnorna” i Sundsvallsbukten har engagerat myndigheterna i många år och än syns ingen lösning på ett av Östersjöns stora miljöhot.

Vem har ansvar för havet? Den frågan ställer sig just nu länsstyrelsen i Västernorrland och syftar på de 23 000 tunnor som dumpats utanför Sundsvalls kust under 1950- och 60-talet. Då var dumpningen tillåten. Nu är den strängeligen förbjuden och eftersom tunnorna läcker ut kvicksilver arbetar myndigheterna för att lösa problemet. Om några veckor ska frågan om de svenska gifttunnorna upp i Europaparlamentet för ett antal inbjudna politiker och sakkunniga då en färsk rapport om tunnornas status ska presenteras. Det är företaget Great Nordic AS som gjort undersökningar på några av tunnorna och som kan visa på hur det yttre lagret av plåt vittrar sönder av rost och att det på sina ställen är öppet in till nästa lager i tunnan som består av cement. Hur länge cementen håller för trycket återstår att se innan det är fritt spelrum för kvicksilvret.

Hans Olofsson, chef för enheten för miljöutredningar och fiske på länsstyrelsen i Västernorrland, säger att kvicksilver förmodligen redan har börjat läcka ut från tunnorna och förorenar havet. Frågan är nu vem som har ansvaret för föroreningen och vem som ska betala för att utreda föroreningssituationen och riskerna med kvicksilvret från tunnorna

Under våren kommer länsstyrelsen att träffa de båda bolagen som pekats ut att ha ett ansvar för att utreda föroreningen efter den historiska dumpningen: Akzo Nobel bygglim AB och Fortum Ljungakraft AB. Ett av bolagen har i ett första skede frånsagt sig ansvar, andra bolaget har låtit meddela att de inte hade någon kunskap eller kännedom om hur farlig dumpningen var när den skedde och därmed inte kan hållas ansvariga. Men länsstyrelsen ska färdigställa en ansvarsutredning och kan med stöd av miljöbalken genom ett föreläggande kräva att ansvariga bolag bekostar nödvändiga utredningar. Ansvarsförhållandena är däremot komplexa och vilka bolag som har ett ansvar för att genomföra faktiska saneringsåtgärder är i dag inte helt klarlagt.

Företaget Great Nordic AS, som gjort den senaste undersökningen av tunnorna, har stora egna intressen i frågan. Företaget är specialiserade på att arbeta med farligt avfall på havets botten och är villiga att sanera Östersjön och bärga tunnorna. Det som återstår är finansieringen. Företaget vill inte ge någon exakt prislapp, men uppger att kostnaden landar på många miljoner då det är en operation som uppskattningsvis skulle ta ett par år, enligt Rolf K Nilsson, presskontakt på Great Nordic.

– Det här är den mest akuta potentiella miljökatastrofen vi känner till i Östersjön. Det är 8,7 ton kvicksilver – en tickande miljöbomb. Alla vet att de ligger där och att det inte är bra, men ingen är beredd att plocka upp dem. Men vi kan göra det, säger Rolf K Nilsson.

Han menar att de pengar som EU sedan länge har avsatt för att ”rädda Östersjön” borde kunna användas för saneringen och att ansvarsfrågan kan fortlöpa parallellt med den processen.

– Det viktigaste är att vi får upp giftet från Östersjön, sedan kan ansvarsfrågan lösas i efterhand, menar han.

På det stora hela är Östersjön hårt belastad av kvicksilver. Under 1900-talet uppskattar länsstyrelsen att det dumpats 50–80 ton kvicksilver bara i Sundsvallsbukten – gifter som stör ekosystemen och når människan genom fisken många av oss äter.

– Det är många arbetsuppgifter för länsstyrelsen. Gifttunnorna har inte varit högst upp på prioriteringslistan eftersom det även finns många andra miljöhot och utsläpp med risker för människan och miljön, säger Hans Olofsson.

Det gör inte frågan mindre allvarlig menar han och säger att länsstyrelsen är positiva till om det kommer en extern aktör och kan bärga tunnor och oskadliggöra dem på ett säkert sätt. Frågan om detta är en effektiv åtgärd måste dock ställas innan man satsar mångmiljonbelopp på att ta upp tunnorna, menar Hans Olofsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV