Samarbete ska förbättra EU-migranters situation

För att få en långsiktig och hållbar situation för EU-migranter i deras hemländer finns det mycket att göra. Vid en konferens i Skellefteå i helgen delades kunskaper och erfarenheter med syfte att effektivisera insatserna för dessa människor.

Stor solidaritet och engagemang har väckts hos många inför de hemlösa EU-migranter som befinner sig i Sverige. Men i samhällsdebatten förekommer även fördomar, ilska och rasism.

– Som respons på den här frågan ordnar vi fyra konferenser och den i Skellefteå var den tredje. Syftet är att ge kunskap och information om romernas situation i stort, men också vad vi biståndsorganisationer kan göra för dem i deras hemländer, säger Jörgen Ljung, ordförande i Hjärta till hjärta, som arrangerar konferenserna tillsammans med Erikshjälpen, Hoppets stjärna och Studieförbundet Bilda.

Biståndsorganisationerna är verksamma i bland annat Rumänien där de arbetar för att barnen ska kunna gå i skolan, att romer ska få hälso- och friskvård samt för att skapa arbetstillfällen som ger dessa människor möjlighet till försörjning på hemmaplan. Målet är även att se till att alla människor har de rättigheter som de har rätt till i ett samhälle, som exempelvis att få id-handlingar. Det är enligt Ljung de fyra områden som i dagsläget är prioriterade.

– Vårt mål är att jobba långsiktigt för att hitta en lösning för EU-migranter. Förhoppningen är att vår kunskap i de här frågorna kan skapa en långsiktighet i ambitionen att göra något, undvika misstag och se till att hjälpen hamnar rätt.

En som deltog på konferensen var Susanne Boström från Skellefteå. Som privatperson har hon engagerat sig genom att ge pengar och köpa mat åt de personer hon mött på gatorna. Och hon försöker förändra människors attityder gentemot EU-migranter även om hon tycker att det är svårt. Hon tyckte att det var bra att vara med på konferensen.

– Jag visste inte att situationen är så illa som den är. Efter dagen känner jag att det kanske är en bra idé att gå med i någon organisation. Det kan vara bra om man vill göra större skillnad, man är fler personer och har en organisations stöd. Även om man kan göra mycket som enskild person, säger Boström.

För Elisabeth Hultgren, som även hon var på Stadsbiblioteket i Skellefteå för att delta på konferensen, började engagemanget för romer för ungefär fem år sedan. Efter en missionskonferens åkta hon tillsammans med sin son till Rumänien för att själv se hur förhållandena där var.

– Vad jag kände då var att jag inte kunde vända ryggen åt den misär som jag såg. Jag kände att jag måste göra någonting. De som jag mötte i Rumänien kommer inte hit för de har ingen möjlighet att ta sig någon annanstans, så därför har mitt engagemang blivit att hjälpa romer i Rumänien.

Genom organisationen Sisters international och Pingstkyrkan får Hultgren uppbackning när hon åker till Rumänien och arbetar med olika projekt i olika byar. Bland annat att dela ut mat och förnödenheter till romer. Att se till att barnen får utbildning och att de vuxna får hjälp till självhjälp och försörjning är de främsta målen enligt Hultgren.

– Om vi inte bryter analfabetismen kommer vi aldrig att kunna bryta fattigdomen. Och det kan vi göra genom att satsa på barnen. När det gäller de vuxna så får du inte jobb så lätt i Rumänien om du är rom. Därför är det viktigt att hjälpa dem att hitta sysselsättningar som gör att de klarar sig själva.

Det som berörde Hultgren mest under konferensen var författaren och sångaren Hans Caldaras.

– Hans sätt att berätta hur det var när han var liten och levde i romska läger och knyta an till hur det är i dag var så fängslande. Samma rädslor och fördomar som fanns förr finns än i dag. Det han berättade gav substans till hela konferensen och ramlade rakt ner i hjärtat.

Jörgen Ljung säger att det är en svår och komplex situation som inte går att lösa på egen hand utan att alla måste hjälpas åt. Under dagen diskuterades det hur organisationer kan gå tillsammans och samordna insatser både här och i bland annat Rumänien.

Vad hade du för känsla när du gick hem i lördags?

– Det finns så många organisationer och volontärarbetare som utför ett fantastiskt arbete både i Rumänien, Bulgarien och andra länder samt här hemma. Om vi alla tillsammans kan sträcka ut våra händer för att åstadkommen en förändring så tror jag att vi kan lyckas. Tillsammans kan vi även få en större slagkraft att framföra synpunkter och förslag till EU, säger Elisabeth Hultgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV