Överväldigad över mobiliseringen för flyktingar

Reagan Matulu har varit engagerad i asylrättsfrågor under många år. Nu kämpar han inom Farr, flyktinggruppernas riksråd, för att fånga upp det enorma engagemang som finns just nu för att få fler att vara aktiva på lång sikt.

Runtom i landet tas initiativ för att stödja människor på flykt och välkomna de som når Sveriges gränser. Reagan Matulu i Norrköping sitter i styrelsen för Farr, flyktinggruppernas riksråd. Han jobbar just nu med att sprida information om asylrätt och om Farrs arbete för att fånga upp det stora engagemang som finns. Han har själv varit politiskt engagerad under större delen av sitt liv och är överväldigad över den mobilisering för flyktingar, som sker bland människor runt om i landet just nu.

– Det är viktigt att engagemanget håller i sig och jag försöker berätta om Farr så fler kan fortsätta att engagera sig där. Många vill göra något men vet inte var de ska vända sig, säger han.

Under förra veckan hölls en stor manifestation i Norrköping där omkring 1 500 personer deltog, vilket var en av de största samlingarna för asylrätt som hållits i Norrköping. Bland talarna fanns asylgruppen Norrköping, Rädda barnen och Amra Bajric som är antirasistisk debattör.

– Det är väldigt positivt och jag är glad över den mobilisering vi ser. Samtidigt är det viktigt att nya engagerade tar kontakt med aktivister som arbetat länge med dessa frågor för att sprida rätt information och att hjälpen möter behoven som finns, säger han.

Vid sidan av det stora engagemanget från privatpersoner är en av de viktigast sakerna just nu att det kommer politiska beslut som stärker asylrätten, tycker Reagan Matulu.

– Jag hoppas att Sverige aktivt kommer att gå emot Dublinkonventionen och låta människor söka asyl i det land de önskar, säger han.

En annan fråga är att utveckla arbetet med att ta tillvara de kompetenser som nya personer som kommer till Sverige har.

– I dag går arbetet med att validera deras kompetens väldigt långsamt. Där finns mycket att göra, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV