Kritik riktas mot Natoövning i Sverige

Sverige närmar sig ett medlemskap i Nato alltmer vilket nätverket Nato ut ur Norrbotten är starkt kritiska till.

Sverige står för värdskapet tillsammans med Norge och Finland när nio länder, flera från Nato, mellan 25 maj och 4 juni kommer att delta i Arctic challenge exercise. Norrbotten används därmed som ett övningsområde för Nato. Något som Jan Englund, engagerad i nätverket Nato ut ur Norrbotten, motsätter sig.

– Den militära övningsverksamheten över Norrbotten ses som en ren affärsverksamhet och att se krigföring som en affärsverksamhet tycker jag är ett skrämmande synsätt. Vi är helt emot att Sverige ger Nato möjlighet att träna krigföring här.

Steg för steg har Sverige närmat sig Nato och det är inte första gången Natoländer genomför militära övningar över svensk mark.

– Den gamla borgerliga regeringen satte fart på militära övningar tillsammans med Natoländer och nu sker det regelbundna övningar i norra Sverige, säger Bertil Bartholdson, kommunfullmäktigeledamot i Luleå (V).

Även Bartholdson är kritisk till att Sverige deltar i och står värd för Natoövningar.

– Om vi ser på lång sikt vad det är för säkerhet vi behöver så är det inte ett Natomedlemskap. Vi kommer inte att bli säkra genom mera vapen och krigföring utan det ökar bara spänningarna. Att bygga säkerheten genom att rusta upp brukar aldrig sluta bra. Vad Sverige behöver är att ställa om försvaret och fokusera på det verkligt stora riskerna framöver, fortsätter Bartholdson.

Han anser att klimatförändringarna är vår verkliga utmaning.

– Vi pratar för lite om vad klimatet kommer att innebära på sikt. Blir marken på vissa håll inte längre odlingsbar och matproduktionen minskar drastiskt är det ett exempel på något som kan leda till enorma flyktingströmmar och där tror jag grunden för stora konflikter finns, säger Bartholdson.

Naturresurserna i Arktis kommer förmodligen även de ligga till grund för framtida konflikter, tror Jan Englund.

– Arktis blir mer och mer intressant i och med klimatförändringarna. Det i sig ökar krigsrisken då det kommer att bli en kamp om tillgångarna där. Olika länders intressen kommer att ställas mot varandra och ett svenskt Natomedlemskap innebär klart risken att Sverige blir en bas för ett sådant krig.

När Sverige utåt sett agerar som ett medlemsland blir det svårt att upprätthålla vår alliansfrihet anser Bartholdson.

– Internationellt är vi på samma sätt som ett land som är med i Nato. Vi integrerar oss med Nato, övar tillsammans med dem och gör samma saker som andra Natoländer, men har inte det formella medlemskapet än. Ska Sverige vara alliansfria är det viktigt att omgivningen betraktar oss som alliansfria, säger Bartholdson.

Bartholdson menar att Natoförespråkare har haft som strategi att Sverige alltmer ska närma sig Nato. När väl frågan om medlemskap ställs kommer förespråkarna att mena att det inte kommer att innebär någon förändring för Sverige är i princip redan där. Men det anser Bartholdson är missvisande.

– Samarbetet som sker nu kan vi säga upp, men är vi medlemmar är det en större apparat att ta sig ur.

Nätverket Nato ut ur Norrbotten kommer att arbeta för att sprida information och skapa opinion mot ett svenskt Natomedlemskap och de övningar som pågår i Norrbotten inför sommarens övning.

– Övningarna drabbar många här i norr, exempelvis turistnäringen och renskötseln. Ett enormt område berörs av att Nato ska träna krig här. Och för Sveriges del uppfattas vi bara som mer krigiska och att vi aktivt deltar och inte längre är alliansfria. I och med det utsätter vi oss för ökad krigsrisk, avslutar Englund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV