Sökes: äldre hbtq-personer

Just nu samlar Arbetets museum i Norrköping in historier och minnen från hbtq-personer födda före 1950. Men hittills har bara tre bidrag kommit in. – Det här är en stor grupp som är relativt osynlig på museer och i arkiv och som behöver få plats i vår gemensamma historia, säger Andreas Nilsson, projektledare för insamlingen.

Angelica Löwdin är en av dem som hittills delat med sig av sin berättelse till Arbetets museum. Hon kom ut som transvestit 2008 och är nu huvudperson i en installation på museet med titeln Jag är Angelica! Fler utställningar ska förhoppningsvis kunna göras med de berättelser som kommer in från äldre hbtq-personer, kanske också en bok, och så ska de bli en del av museets arkiv.

Där finns redan över 2 600 andra livsberättelser från personer med olika bakgrunder, som bland annat används för forskning.

– Vi vill ge en bred spegling av hur det har varit för den här gruppen att leva i samhället och spara berättelserna för framtiden som samtidsdokument. De blir en del av den svenska historieskrivningen, säger Andreas Nilsson.

En liknande insamling gjordes 2004. 44 berättelser från hbtq-personer kom in och resulterade i en bok och en utställning. Den här gången är Arbetets museums insamling, Upprop hbtq, en del av samarbetsprojektet Unstraight perspectives, se separat artikel.

– Vi kände att det var viktigt att fånga äldres berättelser den här gången. De homosexuella har till exempel varit med under hela samhällsförändringen från att det var ett brott och sedan sågs som en sjukdom, till i dag. Det kan de belysa på ett personligt sätt genom sin livshistoria, anonymt eller i eget namn.

Förutom Angelica Löwdins historia har museet fått in ett drygt års dagboksanteckningar från 1960-talet samt en kort text om ett viktigt möte då den som berättar höll på att ta sina första steg som homosexuell. Museet har bland annat kontaktat föreningar som PRO och RFSL för att få in mer material, och Andreas Nilsson hoppas att fler berättelser är på gång.

– Det är kanske inte en lätt grupp att få att berätta om sig själva. Den generationen är inte så van vid att ta plats och många i gruppen kanske har dolt vilka de är under lång tid. Men det är bara de som kan berätta sina personliga historier. Någonstans har de ett ansvar att förklara för dem som inte upplevt samma sak.

Andreas Nilsson hoppas att berättelserna från äldre hbtq-personer kan visa både likheter och olikheter med yngre hbtq-personers situation.

– Att bli kär och hitta vem man är fungerar nog likadant i dag, men de som är äldre har också levt i en helt annan värld. Det är viktiga och spännande historier att berätta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV