Vilda djur hör inte hemma på cirkus

Tunga instanser som Sveriges veterinärförbund vill förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus. Och hittills har över 80 000 personer skrivit på för ett svenskt förbud som gäller alla vilda djur, skriver Camilla Björkbom från Djurens rätt.

Mäktiga elefanter hör hemma på stora ytor, inte i en cirkusmanege med ständiga resor till nästa show. Där emellan tvingas de stå i små tillfälliga inhägnader. När strålkastarljusen slocknat förekommer brutala träningsmetoder. Nu är publik och veterinärer allt mer kritiska.

När årets cirkussäsong går mot sitt slut önskar jag att detta får bli den sista sommaren vi behövde se cirkusar med elefanter i Sverige. Attityden hos cirkuspubliken när det gäller elefanter och andra vilda djur på cirkus har förändrats. I Sverige har antalet cirkusar som använt elefanter i sina föreställningar minskat och från andra sidan Atlanten meddelade den traditionstyngda amerikanska cirkusen Ringling bros, som haft elefanterna som sin symbol, att de slutar med elefanter i sina föreställningar.

Ringling Bros, vars elefanter setts bli misshandlade i flera undercoverfilmer och som genom åren kritiserats hårt från djurskyddsorganisationer för grymheter mot elefanterna, kommer nu att skicka sina tretton turnerande elefanter till ett elefantreservat från och med år 2018. Precis som när svenska cirkusen Cirkus Scott beslöt att sluta med elefanter i sina föreställningar för två år sedan är det ändrade attityder hos allmänheten som ligger till grund. ”Många människor är inte bekväma med att vi turnerar med elefanter”, säger cirkusdirektören på Ringling bros till Associated press.

”Det finns en etisk debatt som pågår där man frågar sig om det är moraliskt försvarbart att visa de här stora vackra djuren i underhållningssyfte. Då vi vill att alla ska känna sig välkomna när de kommer till oss så har vi valt att avstå”, sa Robert Bronett, direktör för Cirkus Scott, efter beslutet om att sluta med elefanter.

Det är bra att cirkusarna själva, precis som andra företag gör, lyssnar till kunderna och anpassar sin verksamhet när det inte längre finns stöd hos besökarna för att fortsätta ha elefanter och andra vilda djur på cirkus. Förra sommaren var Cirkus Schollini den enda cirkus i Sverige som hade elefanter i sin föreställning. I sommar har Cirkus Maximum haft med sig två elefanter, men smarta företag gör som Cirkus Scott och Ringling Bros. Hos en publik som bryr sig allt mer om djuren kan de till och med lyckas skapa positiv pr för sina företag.

Det finns en stark opinion för ett förbud mot vilda djur på cirkus i stora delar av Europa, så även i Sverige. I en färsk opinionsundersökning (Demoskop/Djurens rätt, maj 2015), svarade 68 procent av svenskarna att de är för ett förbud mot vilda djur på cirkus.

När vi startade vår kampanj #IntePåCirkus tillsammans med Newsner visste vi att många människor är obekväma med vilda djur på cirkus men vi kunde inte ana att kampanjen inom kort tid skulle få tiotusentals människor att engagera sig. I dagsläget är det 80 000 personer som har skrivit under uppropet för ett förbud mot vilda djur på cirkus i Sverige.

I Sverige har två tunga instanser, Sveriges veterinärförbund och expertgruppen som tog fram förslag till ny djurskyddslag, bägge föreslagit förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus på grund av att dessa djurs naturliga beteenden inte kan tillgodoses.

I somras gick Europas förenade veterinärkår, Federation of veterinarians of Europe, för första gången ut med ett uttalande där de uppmanade alla europeiska länder att förbjuda vilda däggdjur på resande cirkusar. Ett sådant förbud skulle omfatta bland annat elefanter och sjölejon, liksom lejon, tigrar, zebror och kameler.

Federation of veterinarians of Europe skriver att vilda däggdjur på cirkus inte har möjlighet att få sina fysiska och psykiska behov tillgodosedda och inte heller tillfredsställs deras behov av socialt umgänge med andra djur.

Elefanter hör hemma på stora ytor, inte i en cirkusmanege med ständiga resor till nästa show. De elefanter som fortfarande transporteras runt i Sverige under sommaren både uppträder och tränas utomlands under andra delar av året. Det gör att svenska myndigheter saknar insyn i hur träningen av elefanterna gått till för att få dem att utföra konsterna. Vi vet att elefanter på cirkus utsätts för brutala träningsmetoder där så kallade elefantkrokar används, en käpp med en metallkrok.

Cirkusmiljön i sig är ett problem för de flesta djur, men den är särskilt oacceptabel för djur som elefanter och sjölejon som har stora behov av att röra sig på land eller i vatten. När djur inte får utlopp för sina naturliga beteenden kan de utveckla olika störda beteenden som de upprepar. Elefanter på cirkus kan ibland ses vagga fram och tillbaka. Det är ett tydligt tecken på att de mår psykiskt dåligt.

Elefanter som tvingas göra konster får lyckligtvis allt fler att känna sig illa till mods. I förlängningen bör inga djur alls utsättas för de ständiga resor, begränsade inhägnader och stressiga miljö som cirkusen innebär. Det finns alltid en risk att cirkusarna sprider synen att djur finns till för vår underhållnings skull. Därför är det viktigt att understryka att cirkusmiljön är problematisk för alla djur. Ett förbud mot vilda djur på cirkus borde vid det här laget vara en självklarhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV