NVC – så kan du kommunicera hållbart

Nonviolent communication eller NVC är en modell för ärlig och empatisk kommunikation som skapar personlig resiliens och minskar konflikter. 20–24 juli anordnas NVC-dagar på Sörby naturhälsogård i Halland.

Människan har en flera tusen år gammal tradition av hierarkier och maktstrukturer där någon har rätt och någon har fel, vilket skapar negativa mönster för hur vi tänker och kommunicerar med varandra. Det menade den amerikanske psykologen Dr Marshall B Rosenberg, som på 1970-talet utvecklade ett alternativ i form av NVC. Fokus ligger på att vara ärlig om sina egna känslor och behov i stunden och empatisk inför andras. Det berättar Liselotte Bergenzaun Abel, certifierad NVC-tränare på Sörby naturhälsogård.

– NVC är ett djupgående och omvälvande paradigmskifte, en omställning från ett helt samhällsstyre som bygger på dominans och maktkultur, till en kultur där vi vill berika våra egna och andras liv. Man vänder upp och ner på allt: vår syn på människor, natur, kultur, religion …

Det kan därför vara svårt att nå ut med och förklara idéerna, säger hon. För att ta till sig principerna behövs tid och övning. Stress är ofta ett hinder, eftersom den triggar den primitiva delen av vår hjärna som tolkar världen i svart och vitt, värderar och ständigt är beredd att fly eller försvara sig.

– Den nyare delen av hjärnan, frontalloben, fungerar inte så bra när vi är stressade. Då förlorar vi lätt vår omsorg, förståelse och empati. Det gör att vi tänker och pratar i värderingar som bra och dåligt, istället för att fokusera på vad som händer i dig och mig just nu och vad vi behöver för att må väl.

En grund i NVC är förmågan att lyssna på våra egna och andras behov. Eftersom det inte alltid är lätt att identifiera vad en behöver kan den chilenska ekonomen Manfred Max Neefs lista på nio grundläggande mänskliga behov fungera som en checklista att utgå ifrån (se faktaruta).

Liselotte Bergenzaun Abel säger att vuxna fungerar ungefär som spädbarn, som skriker om de fryser, är trötta eller hungriga, och är tillfreds och glada när basala behov är tillgodosedda. Om du känner dig arg, ledsen, ensam eller stressad är det en signal om att något inte är som det ska.

– Därför ska vi vara tacksamma för våra känslor, som visar oss att något behöver tas om hand. NVC kan vara ett stöd som vi behöver för att kunna ta ansvar för vår egen frustration istället för att lägga skulden på någon annan, för då måste den gå i försvar.

Att tillgodose sina egna behov är ett sätt att skapa balans och personlig resiliens, eller motståndskraft, som gör att en inte triggas så lätt.

– NVC gör att jag tränar på att vara empatisk för andra, mig själv och Moder Jord.

Samtidigt går det naturligtvis inte alltid att tillgodose sina behov. Du kanske vill gå på bio med din kompis, men den kanske inte vill eller kan. I vissa fall går det att hitta en lösning där du till exempel går på bio själv, ni går på bio tillsammans en annan dag, eller gör något annat tillsammans.

– Men ibland får vi sörja över att våra behov inte blir mötta. Vi vet i alla fall vilka behov vi har och ibland är det okej att de inte blir bemötta just nu, säger Liselotte Bergenzaun Abel.

NVC kan användas inom familjen likaväl som på jobbet, i skolan eller på samhällsnivå. Det övergripande målet är att reda ut konflikter och uppnå fred och ömsesidighet både inom oss och mellan oss.

– NVC sänker stressnivån och skapar mer kontakt, respekt och kärlek mellan människor, vilket gör folk mer tillfredsställda och mindre arga och kränkta. Människor blir mindre spända och får bättre fysisk och psykisk hälsa. Det leder också till personlig utveckling och friare människor.

Men det bygger på att andra har förmågan att lyssna och ta till sig av nonviolent communication – det är inget som en person kan göra själv utan det gäller att arbeta med hela gruppen.

Den 20–24 juli anordnar Sörby naturhälsogård NVC-dagar med teori, praktik, övningar, workshops, matlagning, lek, utflykter och avkoppling för familjer.

– Vi gör vad vi kan för att skapa en miljö där vi pratar utifrån känslor och behov istället för att beskylla varandra. Många familjer upplever att de fungerar väldigt väl när alla uttrycker sig och försöker att hitta lösningar tillsammans, säger Liselotte Bergenzaun Abel.

Läs mer på www.fnvc.se och på www.sorbynaturhalsogard.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV