Ny bok om inre omställning

Kontakt med naturen och våra känslor kan få både oss och miljön att må bättre. I sin kommande bok Böja linjer och bygga cirklar tipsar allkonstnären och kursledaren Johan Granbom om hur ceremonier kan bidra till inre omställning.

I boken betonar Johan Granbom att det är viktigt att ifrågasätta dagens samhälle.

– Inspirationen till boken kommer bland annat från frågan ”är det verkligen mig det är fel på?” Allt går väldigt snabbt och vi ska vara flexibla och anpassa oss till samhället. Men det är okej att vilja jobba deltid och vilja ha tillgång till frisk luft. Texterna handlar om att våga vara äkta och sann, att låta hela livet finnas och inte vika undan.

Bokens undertitel är ett år av inre omställning och Johan Granbom tänker att han kanske är den första som har med begreppet i en boktitel.

– Inre omställning är ett poetiskt begrepp, att ställa om sig själv. Vi jobbar mot försurning av sjöarna men också mot inre försurning.

Han tror att den inre omställningen, som handlar om sådant som tankemönster och värderingar, är minst lika viktig som den yttre, mer praktiska.

– Om jag inte kan möta mina egna demoner och tvivel kan jag inte möta någon annan med acceptans och förståelse. Det är fantastiskt med protester, men ju mer de kan genomsyras av att ”vi accepterar er som människor ändå”, desto bättre.

Johan Granbom tycker bland annat att författaren Joanna Macy har fångat detta väl.

– Vi har ett behov av att bearbeta sorgen över att naturen befinner sig i kris. Men ju mer rädd och orolig jag är över det svåra läget på jorden, desto svårare blir det att njuta och att inspirera andra att göra det. Om jag däremot utstrålar harmoni kan jag inspirera andra att göra som jag.

Han tror att det finns många fördelar med att arbeta med inre omställning.

– Jag tror att man blir friskare om man inte håller inne saker och mindre mottaglig för reklam och annat sekundärt. Om man lyssnar och ger plats åt sina känslor och att dela dem ger man utrymme åt det primära.

Ceremonier har en viktig roll att spela i detta, menar Johan Granbom, som regelbundet håller kurser och träffar på ämnet. Han hoppas att ordet inte ska avskräcka och påpekar att det är etablerat i dag med ceremonier kring allt från sportevenemang till bröllop och studentexamen.

– Jag vill visa att ceremonier är till för alla. Det handlar om att avgränsa och synliggöra övergångar och vad som är viktigt i livet och att skapa plats för både glädje och sorg. Både omställning och ceremonier handlar om att mötas och fördjupa våra relationer och det är fint. Vi är starkare tillsammans.

De ceremonier som Johan Granbom håller brukar vara i ungefär fyra–fem timmar. Det börjar ofta med en vandring där deltagarna kan njuta av naturen. De kan få frågor att fundera på eller göra qi gong i skogen. Om ceremonin hålls inomhus brukar deltagarna börja med någon form av kreativt skapande. Sedan delar deltagarna en måltid vid eldstaden och sjunger sånger. Elden blir en konkret del av ceremonin, där deltagarna uppmanas att skriva en lapp om något de vill släppa taget om. Lappen eller andra föremål kastas sedan in i elden.

– Jag brukar också bjuda in deltagarna att dela något med gruppen som de vill fokusera på. Kanske vill de bjuda in kärlek i sitt liv, ett nytt jobb, eller fred. För vissa har ceremonin en gudomlig koppling men för andra är det mer för att förtydliga något för sig själv.

Och han knyter gärna an till naturens växlingar i ceremonierna.

– För att fira skörden brukar jag bjuda in folk att ta med något som de odlat själva eller som i alla fall är närodlat. Jag försöker att hitta symboler som deltagarna kan inspireras av.

Boken är skriven som en årscykel utifrån kelternas åtta årstider. Texterna består av allt från ett brev till Arbetsförmedlingen om hur Johan Granbom skulle vilja leva sitt liv, till meditationsguider och dikter. Teman som kärleken och döden kopplas till naturens växlingar och vad dessa symboliserar i olika mytologier.

Det keltiska året börjar i februari, då tackorna är dräktiga, med högtiden Imbolc. Det är en tid att fira att värmen återvänder, rensa inför våren, starta om och låta idéer mogna. Andra högtider är exempelvis Beltane/Valborg, då fruktbarhet står i centrum, och höstdagjämningen, med fokus på balans mellan mörker och ljus, tacksamhet för skörden och acceptans av den kommande vintern.

Inspirationen till boken och ceremonierna har Johan Granbom hämtat från både keltiska traditioner, kristendom, yoga, ayurveda, meditation och ekosofi. En viktig inspirationskälla är E. F. Schumachers bok Vägledning för vilseförda och hans tankar om olika nivåer av förändring. Först provade mänskligheten tekniska lösningar på miljöproblemen, men det räckte inte hela vägen. På 1970-talet låg fokus på politiska lösningar, men de räckte inte heller. Nu behövs en tredje nivå, menar Schumacher, en inre förändring som är mer andlig och ger en helhetssyn på verkligheten.

– Det blir en omställning av vårt tankesätt. Det går inte att förändra utifrån eller med våld, utan vi måste väcka en vördnad för naturen och då kanske vi inte förstör den på samma sätt. Ceremonier kan vara ett sätt att göra det, säger Johan Granbom.

Boken riktar sig kanske främst till dem som har börjat att intressera sig för kopplingen mellan inre och yttre omställning.

– De som har börjat att ifrågasätta kapitalismens världsordning och som värdesätter en vördnad för livet. Jag hoppas att de som läser ska känna att de inte är ensamma om att vilja ha en mer balanserad värld, och inspireras att utforska sig själva. Och få nya verktyg för att förhålla sig till en komplicerad verklighet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV