Höghastighetsjärnväg

Gösta Evén vill ha höghastighetsjärnväg mellan storstäderna så snart som möjligt.

Sverige behöver redan nu börja att planera för att sätta i verket tidigare propåer för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping med en avstickare till flygplatsen Skavsta. Stockholm – Jönköping – Göteborg samt Jönköping – Malmö.

När dessa järnvägar för snabb persontrafik mellan våra största städer är tagna i bruk kan mera gods flyttas över från landsvägstrafik till dagens järnväg.

I och med att en avstickare till Skavsta blir verklighet kommer möjligheten att lägga ner Bromma flygplats år 2038 kunna genomföras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV