Fira Internationella flickadagen i höst

Den 11 oktober är det dags att fira den knappt fyra år gamla Flickadagen, FN-dagen som uppmärksammar flickors situation över hela världen. – Flickors rättigheter undermineras varje dag – även här i Sverige, säger Liinu Diaz Rämö, projektledare för Flickaplattformen.

En torsdag i maj på Klara kyrkogata i Stockholm samlas representanter från olika organisationer med intresse för jämställdhet och flickors rättigheter. De flesta är tjejer, vi uppmanas att sätta oss bredvid personer vi inte känner och engagemanget är stort. Det är en av nätverksträffarna som Flickaplattformen anordnar i år. Frida Hasselblad, utbildningsansvarig för stiftelsen Crossing boarders och Liinu Diaz Rämö som är projektledare för Flickaplattformen håller i eventet.

Frida talar om bakgrunden till Jämställdhetseffekten, ett metodprogram i åtta steg som hjälper till att skapa större jämställdhet. Könssegregation och normer – dessa oskrivna regler som uppmuntrar eller ger social bestraffning. Det är bra med den underförstådda regeln att man ställer sig i kö, men normer skapar också uttryck som implicerar något som onormalt, exempelvis ”manlig sjuksköterska”, eller Doves kritiserade undertext på en av sina hudkrämer ”For normal to dark skin”. Frida berättar också om en tjej som sa att hon avskydde uttrycket ”Här är alla välkomna!” – som rullstolsburen kom hon i själva verket vissa gånger inte in i lokalen.

Projektet Flickaplattformen lanserades på Internationella flickadagen, den 11 oktober förra året. Det leds av Crossing boarders och Hungerprojektet, och samlar aktörer som vill arbeta för jämställdhet och flickors rättigheter i Sverige och världen.

I år firas dagen igen med ett fyratimmarsprogram där inbjudna flickor och unga kvinnor kommer att hålla inspirationstal. Även jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) deltar och kommer att intervjuas av två flickor. För underhållningen står ett flertal artister. Inbjudna är Flickaplattformens medlemmar, men även allmänheten.

– Vi vill erbjuda den här arenan så att unga tjejer/flickor kan få berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Vi vill att allmänheten ska få mer kunskap om hur det är att leva som flicka, vilka utmaningar flickor har, men också vilka möjligheter de ser för sig själva, säger Liinu Diaz Rämö.

Genom nätverksträffarna samlar de människor som jobbar med samma frågor. Men de har ofta olika infallsvinklar, därför är det viktigt med samarbete och erfarenhetsutbyte. Poängen, menar Liinu, är att stärka aktörerna inom frågor kring flickors rättigheter och ta vara på det engagemang som finns.

– De har ofta bra metoder och erfarenhet, men de jobbar ofta i sina egna fack. Vi vill få dem att jobba mer tillsammans och lära av varandra, det är grundtanken.

Inspirationen till Flickaplattformen kommer från Bangladesh, där Hungerprojektet startade National girl child day i början av 2000-talet. De har lyckats påverka regeringen och därmed lagstiftningen kring flickors rättigheter, och att lyfta målgruppen som en utsatt grupp i samhället i behov av extra stöd. Något de arbetar för är att höja åldern för barnäktenskap. Organisationen Plan som jobbar med barns rättigheter tog initiativ till att starta Internationella flickadagen och 2011 instiftades dagen av FN.

Flickadagen är alltså historiskt sett nyfödd och Liinus förhoppning är att fler ska bli medvetna om dagen och att den börjar firas mer. Det är en fråga som har saknats på agendan menar hon. En FN-dag för flickors rättigheter ger extra tyngd och det gör att folk lyssnar.

En återkommande fråga har varit varför det behövs en Flickadag, när det redan finns en Kvinnodag.

– För oss är det viktigt av just den anledningen – det finns en kunskapslucka. När vi pratar om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige i dag handlar det ofta om frågor som inte är relevanta just nu för de som identifierar sig som flickor, till exempel jämställda löner, pensioner eller styrelsesammansättningar. Men problem som näthat, sexualiserat våld och kroppsfixering är sådant som blir jättetydligt för den yngre målgruppen, säger Liinu.

Hon upplever att det saknas förståelse och kunskap om att flickors rättigheter är viktigt.

– Vi måste upplysa om de olika problem och problemformuleringar som finns och att flickor diskrimineras dagligen på grund av sitt kön och sin ålder. Vi vill inte ta bort ljuset från andra frågor, men vi tycker att det här behöver belysas. Vi ser också en vinst med att organisationer som jobbar med kvinnors rättigheter får inblick i flickors situation. Allas problem är viktiga och allas erfarenheter och upplevelser måsta vi ta tillvara i arbetet med jämställdhet, avslutar Liinu.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV