Västervik prisas för sin dialog med medborgarna

Hela Sverige ska leva delar varje år ut priset Årets landsbygdskommun och 2015 blev det Västervik som tog hem priset. Dialogen med medborgarna, servicepunkter och stöd till samlingslokal är saker som belönas.

Så kallade förbättringspromenader där representanter från kommunen och boende på orten tillsammans promenerar genom samhället är mycket uppskattade och en av de saker som gjorde att Västervik blev årets landsbygdskommun 2015. Kommunen betar av två orter om året och i budgeten finns en miljon kronor avsatta för projekt och åtgärdsförslag som kommer fram under promenaderna.

Genom åren har det exempelvis blivit lekplatsutrustning, vassröjning och upprustning av torg på de sex orter där promenaderna hittills gått.

Under promenaden är alla bybor inbjudna och 25–75 personer har slutit upp, beroende på ortens storlek och bybornas intresse. Efter promenaden sammanställs alla förslag och en månad senare presenteras en åtgärdsplan från kommunens sida, berättar Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare.

– Detta ger ovärderliga kunskaper om vad som fungerar och inte fungerar i samhällena. Promenaderna är väldigt uppskattade och hittills har satsningarna känts rätt, säger hon.

Upplägget är enkelt och genialiskt.

– Ja, lite så tycker vi själva i alla fall, säger Lotti Jilsmo.

Hela Sverige ska leva lyfter också fram stödet till en samlingslokal, som gynnar den lokala demokratin och blir en mötesplats för människor. Kommunen står för hela grundkostnaden för en samlingslokal per ort, totalt 16 stycken.

Även de åtta servicepunkter som finns etablerade runt om i kommunen fyller funktionen av mötesplats. De ligger i landsbygdsbutikerna och det ska finnas kommuninformation, turistinformation och ett litet kafé där det går att sitta ner en stund.

Kommunen håller på att ta fram ett landsbygdsprogram som ska tydliggöra hur kommunen jobbar med landsbygdsfrågor och lyfta arbetet ytterligare. Bland annat planeras en så kallad ”landsbygdssäkring”, en form av checklista som kan användas inför varje större beslut i kommunen. Syftet är att före beslut fundera igenom vilken påverkan det har på landsbygden. Hur påverkas landsbygdens attraktivitet och hur påverkas landsbygdens infrastruktur och service är exempel på frågor som kan ingå i listan.

2011 beslutade Västerviks kommun att anställa en landsbygdsutvecklare och att avsätta pengar för att driva på utvecklingsarbetet utanför centralorten. Sedan dess har mycket hänt och priset blir ytterligare ett kvitto på att satsningarna slagit väl ut.

– Nu är det bara att jobba vidare. Våra politiker är tydliga med att vi ska bli ännu bättre och fortsätta jobba med de här frågorna, säger Lotta Jilsmo, som också är drivande i det nationella nätverket för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner i hela Sverige när det gäller landsbygdsfrågor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV