Namninsamling i protest mot kärnkraft i Pyhäjoki

Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken protesterar mot bygget av en finländsk reaktor. Nu pågår en namninsamling där underskrifterna ska skickas till Finlands riksdag innan det slutgiltiga beslutet om tillstånd ska tas i höst.

Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken har tillsammans med 33 organisationer och lokalgrupper lämnat sina synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som kraftbolaget Fennovoima tagit fram. Tillsammans med sitt remissvar på ett nytt kärnkraftverk skickade nätverket in mer än 3 000 namn som säger nej till reaktorn.

– Vi är bland annat kritiska till att det saknas utredningar för vad som kan hända med kärnkraftverket vid framtida klimatförändringar, eventuell politisk oro eller vid en olyckshändelse, säger Lena Lagerstam, boende i Kalix kommun och aktiv i Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken.

I remissvaret kritiseras även att det saknas en plan för hur det radioaktiva avfallet ska tas om hand.

– Den behöver Fennovoima lämna först 2016, alltså efter planerad byggstart, säger Lena Lagerstam.

I höst ska Finlands riksdag ta det slutgiltiga beslutet om tillstånd för kärnkraftverket i Pyhäjoki. Ett tillstånd gavs 2010 men då förutsättningarna nu ändrats efter att ryska Rosatom kommit in som leverantör av reaktorn måste ett nytt beslut tas. Nu arbetar Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken för att påverka de finländska riksdagspolitikerna. Före midsommar ska de skicka sina synpunkter till alla riksdagsledamöter.

– Det är nu vi har chansen att förändra, sedan är det för sent, säger Lena Lagerstam.

Motståndet bland invånarna i de kustnära kommunerna i Västerbotten och Norrbotten är stort, enligt Lena Lagerstam. Två namninsamlingar, en på nätet och en på papper, startades i mitten på mars och pågår fram till höstens riksdagsbeslut.

– Det finns en stor oro för vad det skulle innebära för Bottenviken.

Nätverket har även skrivit brev till miljöminister Lena Ek (C).

– Vi får ingen respons där, det är som att det är en fråga endast för oss här uppe, säger Lena Lagerstam.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV