Dans, musik och surfplattor för äldre

I år ska dans, musik, film, vård och omsorg i Värmland samlas i ett projekt kring dans med äldre. Seniorer på äldreboenden ska bland annat göra videodagböcker, få besök av en dansföreställning och delta i dansworkshops.

Det övergripande målet med Dans med äldre är att ge äldre större möjlighet att både uppleva och delta i kulturlivet. Det konkreta målet är att ta fram ett inspirations-/utbildningsmaterial som både vård- och omsorgspersonal, anhöriga, föreningar och andra kan använda kring dans med äldre, berättar Terese Lindblad, kultursamordnare på Region Värmland.

– För att nå dit planerar vi en spännande resa!

Projektet börjar i oktober. Först ska tre professionella danskonstnärer jobba med Madelene Eklund, undersköterska och rehabiliteringsassistent i Hagfors, som arbetat i många år med sittdans och rörelseträning för äldre. Tillsammans ska de utforska olika sätt att jobba med dans för äldre och förbereda nästa steg. Sedan är det tänkt att dansarna ska samarbeta med två musiker från Wermland opera för att ta fram en dansföreställning och en workshop för de äldre.

Nästa steg blir att filmare från Region Värmland-Film hjälper de äldre att använda surfplattor för att filma varandra. Tanken är att de ska göra ett slags videodagböcker om sina förväntningar och tankar kring dansen.

– Sedan kommer vi till boendena med dansarna och musikerna för att ha rörelseverkstad. Vi visar föreställningen och sedan blir det dans efter de äldres förutsättningar, där de kan välja att sitta eller stå, säger Terese Lindblad.

Till sist blir det utvärdering och uppföljning innan erfarenheterna sätts samman till inspirations-/utbildningsmaterialet.

– Det är viktigt för alla att röra på sig, kanske extra viktigt för äldre. Stillasittande är inte bra vare sig hälsomässigt eller mentalt. Vi tänker att det här kan vara ett roligt sätt att röra sig, och att göra det efter egna förutsättningar. Vad vill de äldre ha, är vår ingång.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV