RFSL: Inför ett hbtq-råd i Västerbotten

Hur hbtq-vänligt är egentligen Västerbotten och tas hbtq-personers rättigheter på allvar i länet? Det frågar sig Helena Gard, ordförande i RFSL Umeå, inför Umeå pride som pågår 25–28 september.

Om vi utgår från en kommunundersökning publicerad av RFSL i augusti ser det mörkt ut på hbtq-fronten för många västerbottniska kommuner. På delad sista plats i Sverige kommer Bjurholm och Åsele. Västerbottens län, tillsammans med Örebro län, har näst flest anmälningar av hatbrott med motivet sexuell läggning per invånare i Sverige.

Ingen verksamhet i Västerbotten har gått igenom RFSL:s utbildning i hbtq och normkritik för att bli certifierade. Kritik har framförts från regionrådet för Västerbotten att små kommuner missgynnats i undersökningen och att det faktum att Västerbotten pekas ut som ett dåligt exempel är orättvist. Samtidigt sticker andra små kommuner ut och visar att det går att göra mycket för hbtq-personer i kommunen trots liten storlek.

49 kommuner har inte svarat på enkäten, bland andra de två västerbottniska kommuner som delar jumboplatsen. RFSL Umeås farhåga är att det beror på att kommunerna ser detta som en icke-fråga, en fråga som eventuellt bara rör någon enstaka i deras kommun, om ens det. Åseles kommunalråd bekräftar delvis detta med följande uttalande till TT:

”Vi kan ju inte bemöta något som inte är uppe till ytan och som inte finns och då får vi ju automatiskt en lägre poäng. I en sådan här liten kommun finns det inte någon som är öppet homosexuell och det finns inga samkönade äktenskap.”

RFSL Umeå ser att det är just den attityden som är problemet, att hbtq-personer ”inte finns” eftersom ”ingen är öppen”. Det är också intressant att reflektera över om det inte bor några hbtq-personer i Åsele eller om klimatet är sådant att det inte känns tryggt att leva öppet. Oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet på invånarna, eller politikernas kännedom om denna, borde det ligga i kommunens intresse att skapa en välkomnande och trygg miljö för alla.

En annan reaktion på kommunundersökningen kom från en kommunfullmäktigeledamot i den dalsländska kommunen Mellerud:

”Vi föreslår att Mellerud utreder förutsättningarna för ett dalsländskt hbtq-råd med Göteborg som förebild, bättre satsningar på utbildningar och skolan samt att våra kulturförvaltningar jobbar mer aktivt med att synliggöra subkulturer som hbtq-kulturen.”

RFSL Umeås förhoppning är att kommunerna i Västerbotten nu ska se det här resultatet och också börja fundera över möjliga vägar till förbättring.

Det är viktigt att vi som vill arbeta för allas lika rätt satsar på dessa frågor, i hela Västerbotten och i Västerbottens inland i synnerhet. Ett sätt att förbättra tillvaron för hbtq-personer i Västerbotten är att satsa på utbildning av politiker, tjänstemän och anställda inom kommunala verksamheter i hbtq-frågor och normkritik.

Ytterligare en åtgärd skulle kunna vara att införa ett gemensamt hbtq-råd i Västerbotten, efter Göteborgs stads modell. Detta råd skulle kunna bestå av politiker och representanter från hbtq-samhället i Västerbotten och skulle kunna fungera som ett regionalt remissorgan samt arbeta för hbtq-frågor i regionen.

Att fortsätta kämpa för allas lika rätt känns nu, om möjligt, ännu viktigare efter riksdagsvalet där Sverigedemokraterna gick starkt framåt. Även i Västerbotten ökar Sverigedemokraterna och tar nu plats i landstingsfullmäktige samt i alla kommuner utom Dorotea, Åsele, Robertsfors och Malå.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV