Den arbetslösa svetsaren

Svetsaren kopplade den svenska kulturens förfall till hans arbetslöshet, skriver Eric Porali.

Det fanns en tragisk tid i mitt liv när hela min existens saknade betydelse. En tid då jag inte tog mitt ansvar som medborgare och bidrog till landets ekonomiska välstånd.

Arbetsförmedlingen skulle dock hjälpa mig och andra att förändra vår dystra tillvaro. Våra liv skulle berikas genom arbete eller annan ”meningsfull sysselsättning” innan vi var förlorade i Fas 3 sades det.

I arbetsförmedlingens trånga lokaler satt en gammal svetsare med en mycket trött uppsyn. Hans liv hade tidigare varit meningsfullt och ansvarsfullt. Nu var han dock fången i arbetslöshetens skamfyllda grepp och saknade kompetens till de mer avancerade svetsjobb som krävdes.

Svetsaren hade också en dotter vars välmående han oroade sig över nu när inkomsten blivit kraftigt reducerad. Endast några fåtal vintrar fyllda skulle hennes livssituation komma att förändras drastiskt.

Det fanns dock än värre omständighet i hans liv. I svetsarens hemort, någonstans på den landsbygd som landsförrädarna i riksdagen och kommunistförnekarna i media sedan länge glömt hade något fruktansvärt inträffat. Hela byn hade, som han uttryckte det ”förvandlats till en enda stor flyktingsförläggning”.

Svetsaren såg ett tydligt samband mellan den svenska kulturens förfall och hans arbetslösa situation. Hans främsta uppgift blev nu att underrätta samtliga verklighetsfrånvända människor i lokalen om farorna med att låta en nation tillhöra olika etniska grupper.

Modigt förde han kunskapen vidare om hur invandrare och flyktingar vägrar integrera sig i samhället endast för att kunna fortsätta med den förtryckande våldtäcktskultur som man tidigare ägnade sig åt. Men denna gång på de ädla och ansvarstagande skattebetalares pengar.

Svetsaren fortsätter förhoppningsvis att kämpa vidare i den politiskt korrekta diktatur av svenskfientlighet och åsiktsförtryck som utgör vårt land. En dag hoppas han på att kunna upprätta en nation där kunskap om kolonial historia och förintelsens skuldbeläggande retorik sedan länge glömts bort. Endast då kan svetsaren finna ro.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV