Nytt team för våldtagna i Eskilstuna

Vården brister i omhändertagandet av våldtagna. Det uppmärksammade Ann-Christin Nilsson, gynekolog på Eskilstuna lasarett och en av initiativtagarna till ett nytt team för kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Landets Fria Tidning har tidigare rapporterat om bristen på specialistmottagningar för personer som blivit utsatta för sexuellt våld. På Eskilstuna lasarett finns sedan den första januari ett särskilt team för kvinnor som har blivit våldtagna. Det utgör ett årslångt pilotprojekt, där målet är att hitta rutiner för omhändertagande, uppföljning och dokumentation. Förutom gynekologen Ann-Christin Nilsson utgörs arbetslaget av en barnmorska och en kurator.

Orsaken till att man tagit initiativ till projektet är många.

– Jag tycker att vi har varit dåliga på att ta hand om de här patienterna. Rutiner finns, men de följs inte. Det är oerhört viktigt att personer som har blivit utsatta för våldtäkt får ett bra bemötande på akuten, dels ur spårsäkringsynpunkt men också psykologiskt. Dessutom är det viktigt att allt följs upp, säger Ann-Christin Nilsson.

Ett problem i hanteringen av personer som har blivit utsatta för våldtäkt, menar Ann-Christin Nilsson, är att många inom vården har vägrat ta emot patienter som inte kommer tillsammans med polisen.

– Många tänker att det är ett måste för att man ska kunna spårsäkra brott, och att allt ska gå rätt till. Men i det nya teamet fokuserar vi mer på personerna och att de ska få bra vård.

Teamet uppmanar alla som utsatts för våldtäkt att anmäla, men tvingar ingen. Dock sparar man uppgifter och bevisföring i ett speciellt arkiv under två år, om patienten skulle ångra sig och ändå vilja anmäla. Projektet riktar sig främst till kvinnor, men man säger inte nej till män eller transpersoner.

När patienter söker sig till teamet kommer de antingen till akuten eller till gynmottagningens dagjour, tillsammans med polisen eller på egen hand. Vissa kommer direkt, andra först efter ett par dagar.

– Patienten kan till exempel ha haft en så kallad frozen fright-reaktion, där hjärnan stänger av för att man vill slippa uppleva det man utsätts för. När minnet sedan återvänder kan det komma väldigt chockartat i form av panikattacker.

Det viktigaste, menar Ann-Christin Nilsson, är att de som söker sig till mottagningen blir trodda och får ett bra bemötande.

– Vi lägger inga värderingar i hur full man var, vad man hade på sig, och så vidare. Ett nej är ett nej, ända in i det sista. Man kanske vill gå med på vissa saker sexuellt, men det betyder inte att allt känns okej. Vårt jobb är inte att vara dömande eller nonchalanta.

Väl på mottagningen får patienten träffa en gynekolog från kvinnokliniken, som tar medicinska prover, fotograferar hela kroppen och gör spårsäkringar. I samband med besöket ges patienten en tid hos en kurator. Återbesök hos gynekologen planeras in, och om patienten vill finns det möjlighet att fortsätta träffa kuratorn. Ann-Christin Nilsson menar att uppföljningen är extra viktig, eftersom många patienter får men som annars riskerar att falla mellan stolarna.

– En våldtäkt är en kränkning av de intima gränserna. Många får svårt att sova och utvecklar tillitsproblem.

När teamet skulle sätta igång projektet upptäckte de att statistiken över personer som varit utsatta för våldtäkt är väldigt bristfällig.

– Orsaken är att medicinsk personal sätter felaktiga diagnoser när de rapporterar. Resultatet blir att vi helt enkelt inte vet hur många som har varit utsatta för våldtäkt och sökt sig till vården.

Statistikföring har därmed blivit en ytterligare målsättning i projektet. I nuläget söker sig ungefär två patienter i veckan hit. Teamets förhoppning är att man genom att föra noggrann statistik ska kunna visa att en särskild mottagning för personer utsatta för våldtäkt är så pass viktigt att det blir en permanent del av gynmottagningen. Man hoppas även på sikt att kunna fungera som ett kunskapscentrum för resten av länet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV