”Unga borde ha störst mandat att uttala sig”

Landets Fria ringde upp Mårten Pella, projektledare för konferensen Power shift som vill stärka ungas engagemang i hållbarhetsfrågor. I helgen, 22–24 augusti, träffas ett 100-tal deltagare i Umeå för att diskutera årets tema social hållbarhet.

Varför riktar ni er till unga?

– Det finns ett stort behov att göra ungas röster hörda. Eftersom unga kommer behöva hantera konsekvenserna av klimatförändringen och andra framtidsutmaningar, borde vi ha störst mandat att uttala oss om framtiden. Många unga i dag tror jag kan känna en hopplöshet, att besluten ändå tas av politiker instängda i en sal någonstans, så varför orka bry sig?

Vi vill visa att det inte är svårt eller tråkigt att engagera sig och ge verktyg för hur det går att påverka.

Vad innebär social hållbarhet?

– Hållbarhet kopplas lätt ihop med siffror till exempel gränsvärden i atmosfären när det gäller klimatet. Men miljöfrågor hänger i högsta grad samman med sociala frågor som jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter. Men det handlar också om att skapa en hållbar framtid och ett engagemang där inte prestationskrav och framtidsångest blir ohanterligt.

Hur menar du då?

– Det är vanligt att de som är engagerade tar för mycket på sina axlar och känner att de måste ta i för två. Tyvärr har jag sett många runt omkring mig bränna ut sig. På Power Shift kommer det att finnas föreläsare som pratar om hållbarhet i rörelsen och det egna engagemanget.

Varför heter det Power shift?

­– Power shift är ett internationellt koncept som arrangeras över hela världen. Namnet syftar både till att det behövs ett skifte till hållbara energislag, men också ett skifte av makt där unga får mer att säga till om.

Går det att skapa en socialt hållbar rörelse för hållbarhet?

– Det är just det som vi ska diskutera tillsammans under konferensdagarna. En viktig del i det som vi kommer att arbeta med är hur vi breddar rörelsen och gör den mer inkluderande för fler. I dag består miljörörelsen ofta av en väldigt homogen grupp av människor, men alla berörs ju av klimatförändringarna. Vi vill se hur fler kan bli involverade och representerade. Bland annat kommer Wendy Francis från organisationen Interfem föreläsa om hur vi kan genomföra det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV