Solen – en underskattad energikälla i Sverige

Solens strålar kan ge både varmvatten och värma upp hus. Men solenergins användning i Sverige är kraftigt eftersatt trots att det finns goda förutsättningar, menar forskaren Chris Bales.

För trettio år sedan startades Centrum för solenergiforskning på Högskolan i Dalarna. Sedan dess har den tekniska utvecklingen för att ta tillvara solens energi både för uppvärmning och el gått starkt framåt. Men däremot har attityderna och kunskapen både hos allmänheten och politikerna inte förändrats i samma takt.

– Intresset för solenergi är ljummet och det saknas politiska mål som det till exempel finns för vindkraft, säger Chris Bales.

Han undervisar på Högskolan i Dalarnas masterprogram i solenergiteknik och i år har de ett 40-tal studenter från hela världen. Däremot är det få svenska studenter som söker sig dit.

– Det finns en uppfattning om att solenergi inte funkar så bra här men det stämmer inte, menar Chris Bales.

De svenska förhållandena, åtminstone från ungefär i höjd med Gävle och söderut, är jämförbara med centrala Tyskland. Det innebär ganska goda förutsättningar. Tyskland är till exempel störst på marknaden när det gäller att producera solenergi.

– Klart att det inte är lika bra här som i Spanien men solen finns och det går att använda den, säger Bales.

Tekniken finns också och ett antal aktörer på marknaden som skulle vara beredda på att möta en ökad efterfrågan. Redan på 1980-talet utvecklades solfångarkonstruktioner i Sverige med gott resultat och dessa används på många håll i världen.

– Just nu finns nästan en explosion av stora system i Danmark som använder i princip de solfångarkonstruktionerna men med små förbättringar.

Priset för att installera ett system för uppvärmning av både huset och varmvatten i en villa ligger på mellan 50 000 och 80 000 kronor beroende på systemets storlek och om det redan finns en ackumulatortank. System som bara värmer upp varmvatten är billigare.

– Det är en relativ dyr investering i relation till andra energikällor, men när det väl är på plats kostar det inget. Det är en investering man måste göra och det blir som att man betalar för energin i förväg.

På Centrum för solenergiforskning har utvecklingen gått från att göra solfångaren så bra som möjligt för att den ska ta upp maximalt med sol till att jobba fram olika systemlösningar.

– Det är ytterligare en invändning som finns mot solenergin att solen ändå inte lyser när den som bäst behövs. Och det stämmer till viss mån att mitt i vintern när det är som kallast finns mindre sol.

Men solen ska kompletteras med andra förnybara energikällor menar Bales och det är dessa system som solenergiforskarna i Dalarna jobbat på att förfina.

Ved- eller pelletseldad panna tillsammans med solfångare och en ackumulatortank som kan lagra värmen under en kortare tid är det vanligaste systemet som används i Sverige, enligt branschorganisationen Svensk solenergi.

Varför tror du att det går så långsamt för solenergi i Sverige?

– Förutom det jag redan varit inne på har jag en känsla av att den politiska uppfattningen och i viss mån även allmänheten tänker att vi redan är så bra på förnyelsebar energi. Att vi klarar oss med det vi redan har, och då blir inte solenergin lika viktig, säger Bales.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV