Internationellt initiativ mot markförstöring

Under tre somrar arbetar den internationella samarbetsrörelsen Summer of soil i Ytterjärna. Under de veckor de arbetar har de kurser och utställningar. Samarbetspartnern Omställning Järna ser positivt på att de gjort lokalbefolkningen inspirerade.

Summer of soil är inne på sitt andra år i Ytterjärna strax utanför Södertälje. Under tre somrar har de ett program där målet är att göra människor inspirerade för att bygga upp och underhålla våra marker.

– Det är många olika personer som kommer till oss, många studenter och politiker är intresserade av vårt arbete, säger Ilja van Lammeren från projektet Summer of soil.

Programet som håller på till slutet av augusti innehåller kurser och föreläsningar. Det genomgående temat är självförsörjning och permakultur. Till exempel får man kunskap i ämnen som kompostering, biodling och akvaponik.

I den tillhörande paviljongen som är byggd av volontärer och gjord av återviningsmaterial finns en utställning i tre delar. I den första delen, The green hall, finns en faktadel där det går att läsa om olika sorters jord i ett globalt sammanhang. Där går det även att lukta och känna på jorden för att få en känsla för vad det är. Går man sedan vidare till The learning lounge som är en levande örtgård går det att se hur ett större ekologiskt system fungerar. Hur jorden arbetar med vår mat. All fakta i rummet är baserat på vetenskapliga grunder.

– Vi försöker hålla det så objektivt som möjligt genom att använda oss av vetenskapliga grunder, säger Ilja van Lammeren.

I den sista och tredje delen The soil lab är det mer praktiska övningar. Där går det att lära sig hur en odlingsprocess fungerar och så kan man bland annat se hur det går till när vatten renas.

Summer of soil startade i juni 2013 och fortsätter till sommaren 2015. Anledningen till att de började engagera sig är för att de vill skynda på förändringen mot ett system som säkerställer jordar. De menar att de representerar en av de svåraste kamperna i vår tid eftersom markförstöringen påverkar alla människor i världen. Därför för de sin kamp genom att sprida kunskap och lärdom om ämnet.

– Vi vill visa hur viktig vår jord är och att vi är beroende av den, säger Ilja van Lammeren.

Intiativtagarna kommer bland annat ifrån Nederländerna och Kanada och de har samlats i Sverige för att belysa markförstöringsproblemen som är världsomfattande. De har inte varit på någon annan plats tidigare men Ilja van Lammeren önskar att de någon dag ska ha projektet i någon storstad, av den enkla anledningen att det finns fler invånare där och därmed ökar chanserna att fler ansluter sig till projektet.

Omställning Järna är associerad partner till Summer of soil och de har märkt att den internationella plattformen har fungerat bra. Deras syfte med samarbetet har varit att ta vara på information och erfarenheter för att få inspiration. De har också märkt att det lokala deltagandet ifrån kommunen har ökat och att fler invånare har blivit intresserad av ämnet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV