Uppsala tar emot för få flyktingar

Enligt länsstyrelsen i Uppsala län skulle Uppsala kommun behöva ta emot 755 nyanlända personer på anvisning nästa år. Men kommunens överenskommelse gäller bara 50 personer.

De nationella prognoserna för antalet nyanlända ökar hela tiden. I augusti kom Migrationsverkets siffror för 2015, där målet är att Uppsala län ska ordna 1 272 så kallade anvisningsbara platser för nyanlända. Det rör sig om personer som fått uppehållstillstånd och som befinner sig i Migrationsverkets anläggningsboenden. Det är en ökning med 63 procent från dagens tal på 782.

Länsstyrelsen arbetar ständigt för att öka antalet platser och har träffat nya överenskommelser med flera kommuner i år. En av dessa är Uppsala kommun som tidigare inte bistod med några så kallade anvisningsbara platser. I våras tecknade kommunen en överenskommelse om 50 sådana platser. Det ligger dock långt ifrån de 464 platser som länsstyrelsen hade önskat och är bara 6,6 procent av kommuntalet för nästa år på 755 personer.

Mohamad Hassan (Fp) är vice ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala och säger att bostadsbristen är det största hindret.

– Hade vi haft fler bostäder hade vi kunnat ta emot fler, men 50 en realistisk siffra och en ambitionshöjning.

Allianspartierna har haft majoriteten i Uppsala kommun sedan 2006. Vilket ansvar har ni för bostadsbristen?

– Uppsala bygger flest bostäder per capita i hela landet, men det är inte bara flyktingar som slåss om bostäderna. Det finns ett enormt intresse för att flytta hit och vi hinner inte ikapp.

Mohamad Hassan menar att kommunen tar ett större ansvar för flyktingmottagandet än många andra kommuner, eftersom många egenbosatta flyktingar bosätter sig i Uppsala.

– Om alla kommuner gjorde som Uppsala skulle Sverige klara hela uppdraget. De största bovarna är rika kommuner som inte tar emot flyktingar alls eller bara ett fåtal, som Täby och Danderyd.

SVT har visat att borgerliga kommuner generellt tar emot färre flyktingar än kommuner med en röd eller rödgrön majoritet. Vad tror du det beror på?

– Folkpartiet kan inte ta ansvar för M- eller C-styrda kommuner, men vi försöker att pressa våra allianskamrater att vara mer humana och ta ett större ansvar.

En granskning som SVT gjorde i maj visade att borgerligt styrda kommuner i genomsnitt har tagit emot 13 flyktingar per 1 000 invånare de senaste två mandatperioderna. Siffran för de vänsterstyrda kommunerna är 25, alltså nästan dubbelt så många.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV