Hyresgäster måste flytta när deras hyror chockhöjs

Renoveringen av två Uppsalaområden planeras till hösten och hyrorna kan bli upp till 60 procent högre. Många av de boende är oroliga för att inte ha råd att bo kvar.

Renoveringsturen har kommit till knappt 500 lägenheter på Diset och Kvarngärdet i Uppsala. Till Diset som ligger granne med Gränby flyttade flera som inte hade råd att bo kvar i Gränby i samband med renoveringar av de 1 200 bostäderna. Just nu pågår förhandlingar mellan Rikshem och Hyresgästföreningen – men hyreshöjningarna förväntas ligga på mellan 30 och 60 procent, enligt fastighetsägaren Rikshem.

– Vanliga arbetare klarar inte av den här hyran, folk vet inte vart de ska ta vägen, säger Medhanie Neraio, som bott på Diset i 18 år.

Husen är byggda på 1960-talet och renoveringsbehoven är omfattande. Stammar och fönster ska bytas ut, liksom kök och badrum.

– Många är glada över renoveringarna, men andra är väldigt oroliga, säger förhandlaren Linda Forsberg på Hyresgästföreningen i Uppsala.

Rikshem yrkade på höga hyreshöjningar med upp till 60 procent när förhandlingarna startade.

– Hyran i dag är satt efter standarden då bostäderna byggdes. Efter en renovering krävs en annan hyra, säger Karl Johansson, Rikshems fastighetschef i Uppsala.

Kan du förstå att folk är oroliga?

– Absolut och vi försöker att ha en tät dialog med de boende. De som inte har råd att bo kvar får förtur till våra andra lägenheter och vi gör en intrappning av hyreshöjningen över tre år för att hushållen ska hinna anpassa sig.

Hyresgästföreningen vill få till stånd en modell där de boende kan välja omfattning av renovering och därmed undvika de högsta hyreshöjningarna.

Men frågan kvarstår – var ska de bo som inte har råd med renoverade lägenheter?

– Den här frågan ligger på en annan nivå och här upplever vi att samhället har liten beredskap. Vi får inga svar från politikerna, säger Linda Forsberg.

Hon menar att det saknas ett långsiktigt tänk i frågan om ombyggnationer och de nya högre hyrorna.

– Det behövs en analys som fokuserar på social hållbarhet, säger Linda Forsberg.

Även Medhanie Neraio menar att det behövs politiska lösningar och att det inte är konstigt att ett privat företag som Rikshem vill höja hyrorna.

– Vi har möten, kämpar, skriver och skriker men politikerna som har makten bryr sig inte om folk. Det gör mig ledsen, säger Medhanie Neraio.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV