Frigående höns ingen garanti för djurrätt

Påskens äggkonsumtion ökar djurens lidande oavsett om man köper ekologiskt eller ägg från frigående höns, skriver veckans debattör Camilla Björkbom från Djurens rätt.

Under påskveckan sätter svenskarna i sig miljoner ägg, påhejade av livsmedelsbutikernas reklam och tidningarnas bilagor med påskrecept. Några saker är väl kända om äggindustrin, som att hönor i bur trängs med andra hönor på en liten yta, men även för de hönor som inte sitter i burar är äggens väg till påskbordet inte oproblematisk.

Att konsumenter inte längre vill ha burägg avspeglar sig i resultatet av den opinionsundersökning som Ipsos/Djurens rätt gjorde förra påsken där bara runt en procent av konsumenterna ville ha ägg från hönor i burar. Att hönorna fått gå fritt eller att äggen är ekologiska var det viktigaste, snarare än att äggen var så billiga som möjligt.

Vissa saker som ligger bakom äggets väg till vårt påskbord är helt okända för allmänheten. Visste du att tuppkycklingarna som föds enbart ses som en biprodukt på kläckeriet som förser äggindustrin med nya värphönor? Hönorna säljs vidare för att värpa i ett högt tempo under ett år innan de slaktas, men hankycklingarna som föds kommer aldrig att lägga några ägg. Varje dag sorteras 15 000 nykläckta tuppkycklingar ut och gasas till döds.

Det är svårt att bryta traditioner som att äta ägg till påsk, men om alla i Sverige skulle äta hälften så många ägg skulle det spara omkring tre miljoner hönor från lidande och rädda tre miljoner tuppkycklingar från att ses som oönskade biprodukter, och gasas ihjäl.

Genom hård avel och ljusprogram luras hönans biologi att tro att hennes liv är en ständig vår så att hon ska lägga ägg hela tiden. Redan efter ett och ett halvt år är hönan utsliten. Hon har då lagt över 300 ägg och slaktas. Det är vanligt att hönor bryter ben och vingar, både under sin korta livstid samt under infångning och under transport till slakt eftersom den höga produktionstakten kalkar ur hennes skelett.

Den produktionsinriktade aveln, den höga produktionstakten för hönan och utsorterandet av tuppkycklingar är del av förutsättningen för dagens äggproduktion, oavsett om den sker i burar, i frigående system eller inom Krav-märkt produktion. Alla dessa system kompromissar med hönornas välfärd, men inte någonstans är det så trångt som i burarna.

Av de 6,5 miljoner hönor som utnyttjas för äggproduktionen sitter drygt två miljoner i burar. För att en bur ska vara tillåten ska den innehålla sandbad, sittpinne och rede. Detta är en modifierad eller, som branschen själv föredrar att kalla det, ”inredd”, bur. Dessa har gallergolv och en yta motsvarande knappt ett A4 per höna. En höna i en bur har inte ens tillräckligt utrymme för att sträcka på vingarna.

Så kallade ”frigående” hönor hålls gående på golv i stora stallar. Lokalerna är dammiga, har en hög halt av ammoniak i luften som gör att luften svider i lungorna, och ljudnivån av många tusen hönor är hög. Den största skillnaden för hönor i Krav-produktion är att de åtminstone ska ges tillgång till utevistelse under den enda sommar som de lever, samt att de har lite mer plats än övriga ”frigående” hönor.

Veckan före påsk meddelade livsmedelskedjorna Willys och Coop att de blir de senaste i raden av livsmedelsbutiker som säger nej till burägg. Det är ett steg i rätt riktning för hönorna. Sedan flera år tillbaka är Hemköp och Prisxtra buräggsfria, liksom Lidl som slutade sälja burägg påsken 2013. Värre är det med livsmedelsjätten Ica, den enda stora aktör som ännu inte sagt nej till burägg.

Att Willys kan ta bort buräggen precis före påsk, när efterfrågan på ägg är som störst, visar att det är fullt möjligt att gå ifrån buräggen för den som vill. Djurens rätt har haft en dialog med livsmedelskedjorna sedan 2008, då vi inledde vår framgångsrika kampanj mot burhållning av hönor. Sedan kampanjens början har försäljningen av burägg från Ica:s lager minskat från 29 procent till 7 procent.

Det vore inte särskilt radikalt att förbjuda burhållning av hönor genom lagstiftning. Schweiz är ett exempel på ett land som redan gjort det. Tyvärr verkar det som att det enda som kan bädda för ett förbud i Sverige är att handeln slutar att sälja burägg eftersom politikerna inte är beredda att lagstifta mot burar.

Jag har själv valt att inte alls ekonomiskt stödja en industri som plågar djur och äter därför inte ägg, varken från burar, frigående eller Krav. Skulle du kunna minska din äggkonsumtion med hälften? Eller helt välja bort äggen? Det är ett sätt att göra världen lite bättre för hönorna i påsk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV