Vad väntar vi på?

Vill vi att rasismen ska bli en våldsam del av vår vardag? Väntar vi på upploppen? De blodiga gängkrigen? De omkullvälta bilarna som brinner på gatorna? Gatstenar som viner hårt genom luften?

Väntar vi på att järnrörens tid ska komma och att deras anhängare ska slå in tänderna och skallarna på våra vänner och grannar?

Väntar vi på att blodet ska flyta på gator och torg?

Det finns inga genvägar. Motsättningarna i dagens Sverige är stora. De går mycket djupt. Och de går inte längre att blunda för – inte för någon. Rasismen är här. Mitt ibland oss. Dagligdags. Överallt. Och den som tiger samtycker. Den som står bredvid, tyst med bortvänt huvud, utan att protestera bär alltid på några bittra droppar av svartaste skuld.

Priset kommer i framtiden att bli mycket högt om vi inte säger ifrån nu. Demokratins fundament är hotat.

Rasismen är en av vår tids viktigaste frågor. Vi måste ta ställning och ta strid för det okränkbara människovärdet. Vi är alla lika mycket värda. Ingen ska få säga något annat – oemotsagd. Ingen ska få kasta glåpord efter andra för deras hudfärgs skull utan att bli ifrågasatt. Det är i vardagen vi måste föra den antirasistiska kampen hårdast och mest konsekvent.

Men att stå ensam är svårt. Att organisera oss är den mest framkomliga vägen. Alla behöver stöd i vardagens kamp mot rasism och främlingsfientlighet. Att bilda lokala grupper som träffas och arbetar tillsammans inom enhetsfrontens hägnd är i allra hösta grad önskvärt. Då kan vi ge varandra argument och mod, och även hitta nya vägar att bekämpa rasismen.

Detta är en av orsakerna till att vi bildat gruppen Front mot rasism och gryende fascism (som ännu enbart finns på Facebook även om lokavdelningar håller på att bildas). Avsikten är så snart som möjligt att bli en rikstäckande organisation vars bas och utgångspunkt är enhetsfrontarbetet. Vi som kan enas om att vi är emot och vill bekämpa rasism och den fascism som även börjar bli en del av politiken i Sverige och som redan växer sig stark i Europa, vi ska kämpa tillsammans – oavsett var vi står politiskt i andra frågor.

Antirasismen är i dag en så central fråga och av så avgörande och genomgripande betydelse att andra motsättningar kan ställas åt sidan i en bred organisation med enande mål.

Front mot rasism och gryende fascism är politiskt och religiöst obunden. Alla är välkomna som vill delta i kampen mot rasismen, och som delar dessa värderingar. Gruppen är oberoende och obunden av sociala, etniska, religiösa faktorer.

En människa är en människa och vi äger alla samma värde. Människovärdet är okränkbart.

Genom att bekämpa rasismen försvarar vi även demokratin. Rasismen och den växande fascismen är ett tydligt och växande hot mot de värderingar som ligger till grund för ett civiliserat och demokratisk samhälle. De är ett hot mot oss alla – oavsett vilken hudfärg eller efternamn vi har.

Som medel i kampen används ord, spridande av kunskap, bekämpande av fördomar och falsk propaganda, demonstrationer, motaktioner. Säg ifrån! Tål inte rasism när du ser den. Sluta tiga!

Gå med i Front mot rasism och gryende fascism. Endast tillsammans är vi starka. Endast tillsammans kan vi förändra en skändlig vardag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV