I gåvoekonomi sätter kunden själv priset

Linda Grönlund är en av gåvoekonomins pionjärer i Sverige. Sedan några månader tillbaka testar hon att låta sina kunder välja själva om och hur mycket de vill betala henne. Hon ser det som ett sätt att göra samhället mer hållbart.

Linda Grönlund är produktfotograf baserad i Ullared och hon har valt en modell för gåvoekonomi där själva uppdragen går till som för vilket företag som helst. Skillnaden uppstår vid leveransen. Istället för att skicka en faktura, skickar hon en redovisning av det arbete hon lagt ner.

– Den kan användas för bokföring och där står alla uppgifter om kunden vill betala för sig, som bankgiro och moms. Jag skriver normalvärdet för arbetet, så att de vet vad som är normalt i branschen, och så får de betala utifrån det. Det ska vara lätt för dem.

I grund och botten skänker hon sin tjänst till kunden. Sedan får den avgöra om och hur mycket den kan och vill betala, beroende på sin ekonomi och sin värdering av hennes arbete. Kanske betalar kunden mer än summan i redovisningen, kanske mindre, kanske skjuter den på betalningen tills den känner att den har råd. Och kanske betalar den inte alls.

– Jag tar mig inte an en kund igen som inte har gett något tillbaka, då tröttnar man. Men det behöver inte vara pengar, det kan vara tacksamhet eller att kunden kan visa att den har kommit igång med sin försäljning. Det är samma sak som med vänner. Ingen vill ju vara kompis med en snåljåp som utnyttjar dig och som aldrig bjuder på gentjänster.

Det här sättet att jobba har Linda Grönlund lånat från advokatbyrån Valorem law group i USA, men det finns också andra sätt att bedriva gåvoekonomi. Hon har bara testat i några månader och har inte hunnit få betalt av någon av sina nya kunder så kan inte säga än hur väl det fungerar för henne. Reaktionerna har varit både positiva och negativa.

– Från kunder har jag fått en väldig tacksamhet. De tycker att det är skönt att någon bryr sig om nystartade företag. Många säger att det är spännande och vill testa det själva, men andra är skeptiska och tror inte på det förrän de ser att det fungerar.

En person sa att ”det där är typiskt kvinnligt – du måste lära dig att ta betalt”.

– Vissa som har jobbat länge inom den traditionella ekonomin tänker att ”folk kommer bara att utnyttja dig”. Jag tänkte så själv när jag först läste om gåvoekonomi men det är inte det som det handlar om.

Linda Grönlund ser gåvoekonomi som en mer hållbar modell för ekonomi än den traditionella, och drivs av en vilja att vårda planeten för framtida generationer.

– Jag ser det som ett verktyg för att uppnå en hållbar värld. Jag är övertygad om att det krävs en annan modell för att göra affärer i framtiden än dagens vinstmaximering som inte är hållbar. Det finns många andra modeller men gåvoekonomi uppfyllde allt jag sökte.

En fördel med gåvoekonomi är att hon får en annan relation till sina kunder, som bygger mer på förtroende än ”kunden har alltid rätt”.

– Det är jätteroligt och något som jag inte har upplevt när jag har sålt mina tjänster tidigare på ett mer traditionellt sätt. Det var en pina att behöva säga att ”du verkar jättebra men har du inte råd att betala så går det inte”. Eller ”jag hade gärna velat bjuda på detta men då blir det ju orättvist för mina andra kunder”.

En annan faktor är att gåvoekonomi betonar mjukare värden som trivsel och motivation framför lönsamhet, vilket Linda Grönlund tror är bra för arbetsmiljön och hälsan. Dessutom betyder modellen att hon väljer sina kunder mer noggrant.

– Jag kan välja kunder efter vilka som är berättigade till min gåva. Jag jobbar till exempel bara med företag som aktivt främjar hållbarhet – som jobbar med ekologiska, närproducerade produkter, är djurvänliga, rättvisemärkta, använder second hand eller som på annat sätt kan uppfylla krav på hållbar konsumtion. Jag skulle aldrig fota för ett stort företag med masstillverkning i Bangladesh.

Linda Grönlund ser sitt arbete som ett sätt att stödja företag som hon tror på.

– Det ska inte vara en ekonomisk fråga, även mindre aktörer ska kunna profilera sig med professionella produktfoton. Det ligger ofta sådana tankar bakom gåvoekonomi.

Gåvoekonomi är ännu inte särskilt vanligt i Sverige men förekommer ibland i USA. Modellen kan också passa till exempel konstnärer som kanske tycker att det är svårt att sätta ett pris på det som de har skapat.

Linda Grönlund vill gärna sprida gåvoekonomi till fler och är intresserad av att föreläsa om den när hon fått större erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. Hennes mål är att gåvoekonomi ska bli så vanligt att det tas upp under högskolornas ekonomiundervisning. Själv har hon pluggat ekonomi på Högskolan i Halmstad och Handelshögskolan i Göteborg. Hon menar att Handelshögskolan ligger i framkant med att tänka på en hållbar framtid men önskar att fler universitet fokuserade mer på dessa frågor.

– Aldrig var det ju prat om mjuka värden såsom personalens trivsel, tillvaratagande av idéer eller en mer ödmjuk och lugnare inställning till pengar. Varför räknade vi till exempel aldrig på modeller som håller nere personalomsättningen? Det är ju en enormt hög kostnad att ha en hög personalomsättning, om man nu måste mäta allting i pengar. Jag vill visa att det finns alternativ till den traditionella ekonomiska modellen där fokus är vinstmaximering och tillväxt.

Den 13 november kl 9 bjuder Linda Grönlund alla intresserade till en workshop för att brainstorma kring gåvoekonomi. Plats är Omställningsverkstan på Vegagatan 1 i Göteborg och målet är att skapa ett nätverk som kan inspirera och stödja varandra och sprida gåvoekonomi till fler.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV