Replik: Majoriteten vill ha rovdjur i Sverige

En majoritet av befolkningen anser att de stora rovdjuren hör hemma i Sverige, skriver Djurens Rätt.

Landsbygdspartiet skriver i en debattartikel att de anser att ingen frilevande varg ska få finnas i Sverige. Djurens Rätts uppfattning om att de stora rovdjuren hör hemma i den svenska naturen stöds av en majoritet av befolkningen. Strävan ska vara att rovdjuren ska få finnas i naturligt stora och sammansatta stammar som får en tydlig ekologisk roll. För att tillgodose tillgången på vilda bytesdjur för rovdjuren bör stammarna av byten stärkas genom minskad jakt.

Det är rimligt att vilda djur har företräde i naturen och att tamdjur hålls under sådan tillsyn att risken för rovdjursangrepp minimeras. Djurens Rätt anser att tamdjurs välfärd är viktig och att tama djurs lidande ska undvikas. Om skadeförebyggande åtgärder prioriteras behöver en rovdjursstam inte per automatik komma i konflikt med tamdjurens välfärd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV