”Det är helt vrickat med oljeborrningarna”

För en månad sedan hittades olja på Gotland. Nu kommer fler ansökningar om provborrningar på ön. Vansinnigt, tycker många gotlänningar.

Det var i slutet på sommaren som företaget Gripen oil & gas började borra i ett område på östra Gotland i närheten av Anga. I början på september hittades olja 289 meter ner i kalkberget.

– Det är helt vrickat med oljeborrningarna, vi ska inte ha mer fossila bränslen. Det är 2013 och vi vet så mycket om den globala uppvärmningen, säger Olof Åström, fältbiolog från Gotland.

Än så länge är det osäkert vad som kommer att hända med den oljefyndighet som hittats. Först måste oljan testas och det kan ta ett par månader. I nästa steg krävs ett produktionstillstånd, än så länge är det endast provborrningar som godkänts.

Något som Olof Åström tror att många gotlänningar är emot.

– Självklart finns det några som ser en chans att tjäna pengar. Men till skillnad från kalkbrottsfrågan som man av tradition ofta är positiv till tycker fler att det här en konstig grej, säger han.

Gripen oil & gas har nyligen lämnat in ytterligare två ansökningar om att provborra. Redan nu har Gripen tillstånd för åtta platser på Gotland. De nya ansökningarna gäller områden vid Vallstena och från Buttle ned till Öja på sammanlagt 70 000 hektar.

– Borrningarna i Anga har stärkt oss att gå vidare, säger vd Stephen Crabtree till Gotlands Allehanda.

Nu har ansökningarna skickats på remiss från myndigheten Bergsstaten till Region Gotland och länsstyrelsen.

Men trots invändningar i tidigare tillståndsprocesser har inte de lokala och regionala instanserna haft något att säga till om. Bergsstaten har redan gett Gripen oil tillstånd att provborra på åtta platser på Gotland.

– Det finns en tydlig konflikt mellan minerallagen i Sverige och Sveriges beslut att gå mot det hållbara samhället. Det är en miss i det demokratiska systemet att vi på Gotland inte har kontroll över farliga verksamheter som får pågå här, säger ordförande i Region Gotlands miljöråd, Robert Hall (MP).

Hur uppfattar miljörådet gotlänningarnas känslor inför det här?

– Jag tror att majoriteten är oroliga. Gör vi något dumt hotar vi att ett samhälle kan finnas kvar. Vattnet är känsligt på Gotland, redan i dag finns det inte dricksvatten så det räcker sommartid, säger Robert Hall.

Miljörådet samlar alla partier i fullmäktige och enligt Robert Hall finns det inga tveksamheter kring om oljeproduktion ingår i regionens planer för energiförsörjning.

– Vi har valt hållbarare och renare lösningar, säger han.

Trots det fortsätter jakten efter olja på ön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV