Res gratis med bussvärdar

Avesta kommun har haft gratis bussresor sedan juni 2012. Nu utvidgas satsningen med bussvärdar, som en extra service till dem som reser.

Bussvärdarna ska svara på frågor, föra statistik och hjälpa kommunen att utvärdera försöket med gratis kollektivtrafik.

– Många nya, ovana resenärer kan behöva extra service för att komma igång med att resa kollektivt och vi tror att bussvärdarna kan bli en katalysator, säger Sofie Norberg, samhällsplanerare och kollektivtrafikansvarig i Avesta kommun, i ett pressmeddelande.

Försöket med gratis bussresor pågår fram till juni 2014 och under det första halvåret ökade resandet med 90 procent.

Bakgrunden till satsningen är ett vallöfte om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar. När genomförandet skulle utredas, visade det sig att gratis kollektivtrafik för alla invånare bara kostar omkring 20 000 kronor mer per år än att ta betalt som tidigare. Biljettintäkterna motsvarade vad det kostade att ordna skolkort till eleverna. Och när fler åker har kommunen bedömt att fördelarna motiverar kostnaden.

De ansvariga inom Avesta kommun ser många fördelar med gratis busstrafik. Miljön gynnas av att färre kör bil, administrationen minskar för skolkort, färdtjänst och LSS-resor och det blir enklare och billigare för nya och befintliga resenärer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV