Startskott i Råne älvdal för Lokalekonomidagar

Norrbotten är först ut när årets regionala Lokalekonomidagar arrangeras på fyra platser i Sverige. Genom konferenserna hoppas arrangörerna nå fler för att utveckla de lokala ekonomierna på ett hållbart sätt.

Många bra exempel kommer att visas upp under dagarna, från bordtennisklubben i Docksta som blivit en spelare i den sociala ekonomin och numera äger både hyresrätter och den lokala skofabriken, till de 400 byborna i Röstånga som köpt den lokala krogen för att ingen ville driva den vidare.

– Det som inspirerar mest på Lokalekonomidagarna är just bygdebolagen, som tar över och i många fall förbättrar lokal service, förklarar Ylva Lundkvist, som är projektledare för Lokalekonomidagarna.

Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening, RÅEK, är ett av flaggskeppsorganisationerna när det gäller lokal ekonomi och landsbygdsutveckling i Råne älvdal. RÅEK driver bland annat ett företagshus, återvinningscentral och hyser dessutom distriktssjuksköterskemottagningen.

– Ofta kan det låta som omöjliga idéer när folk vill förverkliga den här typen av initiativ, men om man lyckas mobilisera hela byn kan väldigt spännande saker hända. I Sverige är vi ju oftast vana vid statliga lösningar, men när dessa eroderas skapas ett institutionellt tomrum. Då måste folk hitta sina egna lösningar, förklarar Ylva Lundkvist.

Lokalekonomidagarna firade tioårsjubileum förra året och startades för att skapa en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Det har onekligen hänt en del under de senaste tio åren. Bland annat har omställningsrörelsen kommit till.

– Som projektledare är det min uppgift att bevara alla perspektiv på lika villkor, men omställningsrörelsen är på frammarsch och det är något som vi som arrangörer vill lyfta.

Förutom omställning finns förstås också det mer traditionella tillväxtperspektivet och landsbygdsutvecklingsperspektivet. Men Ylva Lundkvist ser också skillnader i kulturen och tankegångarna i norr jämfört med i söder.

– I Norrland finns ett större behov av stödstrukturer på grund av att området är glesbygd, men i Skåne har man ett större entreprenörsfokus, berättar Ylva Lundkvist.

Fokus på Lokalekonomidagarna är att hitta lösningar tillsammans. I år kommer även en separat workshop om vindkraft att vara en del av programmet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV