Omställningsfestival ställs in

Ängsbackas satsning på en hållbarhetsfestival ställs in med två veckors varsel på grund av alltför få anmälda.

– Jag är nöjd och stolt över det program vi har tagit fram för året och vi har fått positiv respons från många, men sedan har folk tyvärr inte anmält sig, säger Eva Sanner, programkoordinator.

Sustainable life festival skulle bli Ängsbackas första stora egna hållbarhetsfestival. Två event med hållbarhet som tema har tidigare ägt rum på kursgården, men då har det varit externa arrangörer som har hyrt in sig. Nästan varje vecka sker aktiviteter på den populära kursgården. Just nu pågår Raw food festival. Sedan 1997 har man arrangerat en uppsjö av festivaler inom allt från yoga till ledarskap. Eva Sanner vill dock inte än dra några slutsatser av varför intresset var så lågt för just omställningsfestivalen.

– Vi kommer att utvärdera vårt arbete och reflektera över vad det kan vara som gör att vi inte fick fler deltagare. Jag tror att vi kanske i vår marknadsföring inte har nått utanför vårt vanliga nätverk av människor som är intresserade av alternativ livsstil och personlig utveckling. Vi behöver nå ut till en bredare publik också och uppenbarligen har vi inte gjort det ännu, konstaterar Sanner.

Ängsbacka planerar dock att hålla en hållbarhetsfestival nästa år, men det är för tidigt att säga hur den kommer att se ut.

Sustainable life festival planerade en mix av programpunkter, både fakta, praktiska workshops samt psykologiska och känslomässiga aspekter av hållbarhet. Tanken var att titta på hållbar livsstil ur flera synvinklar.

– Arbetet med hållbar livsstil är något som behöver ske kontinuerligt och på många plan. Vi tror fortfarande att det går att skapa ett evenemang som ger inspiration till konkreta förändringar och en upplevelse av att en hållbar livsstil också innebär högre livskvalitet på väldigt många områden, säger Eva Sanner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV