Fri press för omställning

Storbritannien har fått sin egen tidning om omställning. The Transition Free Press drivs som ett kooperativ och har startats med en agenda: att bidra till att öka medvetandet hos britterna. Tidningen distribueras gratis genom butiker och caféer. Chefredaktör Charlotte Du Cann ser tidningen som ett verktyg till förändring.

– Jag har varit involverad i omställningsrörelsen i fem år nu och det är något av det viktigaste jag har gjort. Det är en nödvändighet för vår fortlevad att vi ställer om.

Att tidningen har en stark agenda ser hon inte alls som ett problem.

– Vi har inte för avsikt att vara en opartisk press. Vår tidning har ett helt annat syfte, att utbilda, inspirera och helt enkelt informera våra läsare. Vi vill visa på ett nytt sätt att leva, förklarar Charlotte Du Cann.

Hon har tidigare arbetat för modetidningen Vogue. En kontrast kan man kanske tycka. Hon har också varit journalist på The Independent och hennes enda redaktionella kollega Alexis Rav har arbetat på BBC. I övrigt består teamet av en formgivare och ett par personer som arbetar med distribution och marknad.

Att driva en papperstidning i dag är ingen bra ekonomisk affär. Särskilt inte om den handlar om omställning, menar Charlotte Du Cann. Men vitsen med tidningen är att den ska nå nya läsare där man minst anar det. I en digital värld blir papperstidningen ändå på något sätt mer genuin och unik, säger hon.

När det gäller tidningens ekonomi är det ett pressat läge. Man förlitar sig på prenumerationer och annonsörer. Det finns inga statliga stöd att få för tidningen i dagsläget.

– Det finns väldigt lite pengar. De intressen som är för omställningen har ofta inte de finansiella musklerna att stödja tidningen i särskilt stor utsträckning. Vår regering i Storbritannien har dragit in en stor del av de utvecklingspengar och bidrag som förr fanns tillgängliga för den här typen av projekt. Så vi arbetar med väldigt små resurser. Det är en av våra största utmaningar.

Guide till möjligheter

Tidningen trycks i 2000 exemplar och hittills har ett nummer kommit, förutom pilotutgåvan. Målgruppen är egentligen inte omställarna själva.

– Nej, tidningen är till för alla. Jag tycker själv om att ge den till människor som aldrig har hört om rörelsen. Allting som vi gör, från energi till mat, står det om. Men tidningen är också viktig för de som är involverade i rörelsen. Vår tidning blir en presentation av vad som är möjligt. Den är en uppmuntran till de som själva är involverade i omställningsrörelsen, en sorts bekräftelse. Det kan vara mycket nedslående att jobba med de här frågorna när det inte går framåt i den takt som behövs. Därför är The Transition Free Press viktig även för de som redan är involverade. De skriver också om internationella projekt. Bland annat har man i nästa nummer en artikel om Omställning Uppsala i Sverige.

Omställningsrörelsen i England grundades för sju år sedan. Under den tid som Charlotte Du Cann varit involverad har hon sett en utveckling av rörelsen.

– Det är som ett kärleksförhållande. I början var det väldigt idealistiskt. Man samtalade mycket och det var många långa diskussioner om det man ville arbeta för. Nu när vi är i den mer praktiska vardagen och faktiskt arbetar aktivt och konkret med omställningen blir problemen också mer konkreta, säger hon.

Mänskliga utmaningar

En av utmaningarna är att allting görs frivilligt. Väldigt få av de människor som arbetar i rörelsen är avlönade.

– Vi måste hitta ett sätt att skapa en fungerande ekonomi runt omställning. Som det är nu arbetar vi mycket frivilligt. I vanliga jobb, som man som regel livnär sig på, är vi villiga att tolerera våra chefer och arbetskamrater på ett annat sätt. När vi har ett fritidsintresse finns inte samma uthållighet när man slutar att vara överens. Då är det lättare att bara gå sin väg och hitta något annat att engagera sig i. Vi måste arbeta mycket mer med de mänskliga relationerna inom omställningsrörelsen för att den ska fungera. Vi är som människor mycket mer konservativa än vi tror, säger hon.

The Transition Free Press är också en del av mognadsprocessen för rörelsen. För Charlotte Du Cann är det självklart att en rörelse som omställningsrörelsen ska ha en röst i en tidning.

– Tidigare har jag arbetat med skill share – att dela mina kunskaper inom media med andra, så att de kan få en röst genom bloggar och genom andra medier. Tidningen är nästa steg i det. Att ge en gemensam röst åt rörelsen.

Återkoppling till planeten

Hon ger ett annat exempel i den årliga konferensen som omställningsrörelsen i Storbritannien har.

– Den är en manifestation av vad som är möjligt för rörelsen. En konkret nationell samlingspunkt som också är ett led i den självklara utveckling som vi måste ha.

Rörelsen måste också ha ett sätt att kommunicera de förändringar som kommer att ske, säger Charlotte Du Cann. Där har tidningen en framtida roll att spela.

– Vi har hamnat i en djup kris där vi behöver en omvälvande förändring av de värderingar vi har. Det gäller inte bara hur vi relaterar till varandra utan också om hur vi är sammanbundna med de levande system som finns på vår planet. Det kommer att krävas otroligt mycket av oss, både som kollektiv och som individer, för att kunna återkopplas till vår planet och där tror jag att tidningen kommer att ha en viktig roll.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV