Vinterturism sårbar inför klimatförändringar

Turismföretagare i norra Sverige är dåligt förberedda på att anpassa sin verksamhet efter ett varmare klimat, och skulle vara utsatta vid en framtida kortare vintersäsong. Det konstaterar Patrick Brouder i en ny avhandling från Mittuniversitetet.

I regioner som Norrbotten, Västerbotten och Jämtland är turistnäringen starkt säsongsbetonad, och många lever av vinterturismen. Patrick Brouder, som med sin avhandling vid turistforskningsinstitutet ETOUR blir Skandinaviens första doktor i turismvetenskap, menar att det är riskabelt för småföretagare att inte planera för att anpassa sin verksamhet till ett varmare klimat.

– Vi ser en utveckling med varmare och blötare vintrar och ett mindre stabilt vinterväder i norra Europa i dag. De små företag jag har pratat med lägger inte kraft på klimatförändringar när det gäller att planera sin verksamhet, antagligen för att de har fullt upp med att få verksamheten att gå runt. Men en eller två dåliga vintrar räcker för att de ska få svårt att överleva.

Patrick Brouder valde att studera små turistföretag, mestadels med lokala entreprenörer, så som hundslädsarrangörer och stuguthyrare. Värst utsatta riskerar de företag som är rotade på en viss plats att bli.

– Om gästerna inte har ett gnistrande vitt landskap att se ut över är det inte troligt att de kommer tillbaka. Detta är inte något som ligger i en avlägsen framtid, utan är verklighet för många företag redan nu, speciellt i början av säsongen om snön kommer lite senare än vanligt.

Han tror att nya företag som startar kan ha en större medvetenhet om de klimatförändringar som sker, och vara mer benägna att planera för dessa. Regeringen borde också satsa på att studera situationen, och ta fram en modell för att samarbeta med de företag som riskerar att drabbas. De skulle kunna ge rådgivning om förändringar som kan vara svåra att se, som klimatförändringar. Ett sätt kan vara att ha en mobil verksamhet, som går att flytta utifrån var snön finns.

– Med lite planering och arbete för att komma på långsiktiga lösningar bör åtminstone några små företag kunna räddas.

Patrick Brouder, som är uppväxt på den irländska landsbygden, är också intresserad av hur små samhällen gör att för att överleva och utvecklas, och menar att turism många gånger är ett sätt att göra det.

– Små företag bidrar ofta positivt till sin bygds utveckling. Ett bra exempel på det är Jokkmokk, där turism har bidragit till att göra det till en ort med bra livskvalitet. Därigenom integreras turismen mer och mer i det aktiva lokalsamhället, till exempel genom Vintermarknaden.

Men han vill också poängtera att turism inte räcker för att skapa och bevara en levande och aktiv landsbygd. Den kan inte ensam vända de övervägande negativa socioekonomiska trenderna som många små orter ställs inför menar han.

– Däremot kan den användas för att mobilisera det sociala kapitalet och kunskaperna som finns hos medborgarna. Det faktum att turister vill besöka dig kan öppna för nya möjligheter för entreprenörer och lokalsamhällen som är beredda att arbeta hårt, inte för turisternas skull utan för att själva kunna utvecklas genom turismen.

Hela Patrick Brouders avhandling Tourism development in peripheral areas – processes of local innovation and change in northern Sweden går att ladda ner på Mittuniversitetets hemsida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV