LRF Ungdomen: Vi är varken för eller mot GMO i foder

I förra numret av Landet Runt publicerade vi en insändare där Rune Lanestrand ifrågasatte LRF Ungdomens ståndpunkt i GMO-frågan och även uppmärksammade att Sara Helgstrand som är anställd av företaget Dupont numera sitter i deras styrelse. Den här veckan svarar Kristina Yngwe, LRF Ungdomens ordförande, på kritiken.

Rune Lanestrand påstår i en insändare att LRF Ungdomen vill att den svenska branschöverenskommelsen om GMO-fritt foder ska slopas. Sanningen är att LRF Ungdomen inte har tagit ställning i frågan. Vi är varken för eller mot GMO i foder.

Under LRF Ungdomens riksstämma den 6–7 mars i år fanns en motion om att stämman skulle ta ställning för slopande av branschöverenskommelsen om GMO-fritt foder. Trots att riksstyrelsen ställde sig bakom motionen beslutade stämman att frågan behöver diskuteras mer. Ett eventuellt ställningstagande kommer därför att ske tidigast på stämman 2014.

Det man kan konstatera är att det GMO-fria fodret, som var tänkt att bli ett mervärde för svenska producenter, snarare verkar ha blivit en konkurrensnackdel. Svenska konsumenter tycks inte vara villiga att betala den extra kostnad som det innebär för de svenska producenterna att använda GMO-fritt foder. Svenska bönder får därför svårt att konkurrera med billigare utländskt kött, från djur som i många fall fått foder som tillverkats av genförändrade grödor.

Djur behöver proteinfoder, och i dag består det oftast av importerad soja. För LRF Ungdomen är det viktigt att det tas ett helhetsgrepp kring Sveriges proteinbehov, som säkerställer att Sverige har tillgång till protein som också är hållbart producerat. Dagens sojaproduktion är ofta inte hållbar, och det gäller såväl GM-soja som icke-GM. Det handlar om användning av växtskyddsmedlet Paraquat, resistenta ogräs, svampangrepp, skövling av regnskogar och oacceptabla arbetsförhållanden för småbönder och deras anställda.

LRF Ungdomens nyvalda styrelsemedlem Sara Helgstrand tillhörde inte styrelsen när den bestämde sig för att ställa sig bakom motionen om GMO-fritt foder. Hon deltog inte heller i diskussionen på stämman. Att påstå att Sara varit drivande kring LRF Ungdomens ställningstagande är därför helt taget ur luften.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV